# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
21 library_books Nabava novog vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada account_balance Komunalno Livno 17. aug 2020 1 1 business Auto Lijanovići Mostar 280.000 KM 278.900 KM
22 library_books Nabavka službenih motornih vozila account_balance Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 18. nov 2020 5 1 business AC Quattro Sarajevo 277.777 KM 277.692 KM
23 library_books Nabavka 12 (dvanaest) terenskih teretnih vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 6. jan 2021 12 1 business Lada auto Banja Luka 264.000 KM 263.940 KM
24 library_books Nabavka terenskih vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 16. nov 2020 11 5 business Guma M Mostar, Lada auto Banja Luka 260.800 KM 260.440 KM
25 library_books Nabavka vatrogasnog vozila za gašenje vodom i pjenom account_balance Vatrogasno društvo "Čajniče" 19. mar 2020 1 1 business Lada auto Banja Luka 256.411 KM 256.400 KM
26 library_books Nabavka roba- kamiona za odvoz smeća- specijalno komunalno vozilo sa potisnom pločom account_balance Gradski organ uprave grada Bihaća 10. aug 2020 1 2 business Faring Sarajevo 250.000 KM 250.000 KM
27 library_books Traktor sa plugom i kosilicom sa mulcherom account_balance Međunarodni aerodrom Sarajevo 30. jan 2020 1 1 business WINTEC Sarajevo 250.000 KM 249.600 KM
28 library_books Nabavka rovokopača sa čekićem (gusjeničar) account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 12. jan 2021 1 1 business Lager Posušje 247.500 KM 247.400 KM
29 library_books Nabavka kombi vozila za tehničke intervencije sa alatom za brze tehničke intervencije (saobraćajne nesreće) account_balance Grad Banja Luka 15. jan 2021 4 1 business Mipex auto RS Banja Luka 250.000 KM 244.880 KM
30 library_books Nabava teretnih motornih vozila account_balance Hrvatska pošta Mostar 13. jun 2020 2 2 business Guma M Mostar 216.000 KM 215.930 KM
31 library_books Nabavka pauk vozila account_balance Grad Banja Luka 27. apr 2020 1 1 business Palfinger BH Sarajevo 213.675 KM 213.675 KM
32 library_books Nabavka policijskih automobila za potrebe Sudske policije Federacije BiH account_balance Sudska policija Federacije 27. maj 2020 5 4 business AC Quattro Sarajevo 215.000 KM 213.232 KM
33 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 3. dec 2020 6 1 business Brijest Gračanica 213.247 KM 212.949 KM
34 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Vlada Republike Srpske - Generalni sekretarijat 16. mar 2020 3 1 business Autorad Pelagićevo 210.000 KM 208.894 KM
35 library_books Nabavka mopeda i bicikala account_balance Pošte Srpske 22. jan 2021 70 2 business AGROMEHANIKA ALATI d.o.o. Bijeljina 200.427 KM 200.396 KM
36 library_books Nabava vozila account_balance Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 2. dec 2020 3 1 business Porsche leasing Sarajevo 205.000 KM 194.681 KM
37 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 10. sep 2020 5 2 business Brijest Gračanica 196.581 KM 193.800 KM
38 library_books Motorna vozila account_balance Općina Vlasenica 28. apr 2020 1 1 business Sejari Sarajevo 186.000 KM 185.618 KM
39 library_books Nabavka teretnog motornog vozila putem financijskog lizinga account_balance Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo 23. mar 2020 1 1 business GRUPA PONUĐAČA: Euromodus doo i RAIFFEISEN LEASING - PODRUŽNICA BANJA LUKA 160.000 KM 182.406 KM
40 library_books Nabavka četiri kombi vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 10. aug 2020 4 1 business Lada auto Banja Luka 180.000 KM 179.980 KM