# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
141 library_books Nabavka minibusa za potrebe JU OŠ "Todorovo" account_balance JU OŠ "Todorovo" 4. jun 2020 1 0 business 42.700 KM 0 KM
142 library_books Nabavka minibusa za potrebe JU OŠ "Todorovo" account_balance JU OŠ "Todorovo" 2. okt 2020 1 0 business 42.700 KM 0 KM
143 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Granična policija BiH 30. nov 2020 28 0 business 1.761.000 KM 0 KM
144 library_books Nabavka Motornih Vozila account_balance Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske 17. sep 2020 2 0 business 110.450 KM 0 KM
145 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 16. nov 2020 2 0 business 55.556 KM 0 KM
146 library_books Nabavka motornih vozila - 2 lota 02.07/3-01825/20 account_balance Komunalno Brčko 11. nov 2020 2 0 business 82.000 KM 0 KM
147 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 20. jan 2020 1 0 business 32.000 KM 0 KM
148 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Srednja mješovita škola "Mladost" Zenica 22. jul 2020 1 0 business 18.800 KM 0 KM
149 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona 28. jan 2020 1 0 business 18.000 KM 0 KM
150 library_books Nabavka motornog vozila za potrebe JU"dječiji vrtići-Ciciban" Mostar account_balance Dječiji Vrtići Ciciban Mostar 20. mar 2020 1 0 business 17.000 KM 0 KM
151 library_books Nabavka motornog vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 19. okt 2020 1 0 business 33.333 KM 0 KM
152 library_books Nabavka motornog vozila za prikupljanje i odvoz kabastog komunalnog otpada account_balance Općina Petrovo 10. aug 2020 1 0 business 68.376 KM 0 KM
153 library_books Nabavka novih putničkih kombi vozila sa devet sjedišta account_balance Federalna uprava policije 7. sep 2020 3 0 business 213.675 KM 0 KM
154 library_books Nabavka novih putničkih motornih vozila za potrebe Uprave i i podružnica/ terminala Živinice i Blažuj account_balance Operator - Terminali Federacije 20. apr 2020 2 0 business 100.000 KM 0 KM
155 library_books Nabavka novih vatrogasnih vozila za opremanje podružnih vatrogasnih domova account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 7. apr 2020 3 0 business 1.150.000 KM 0 KM
156 library_books Nabavka novog putničkog motornog (kombi) vozila account_balance Služba za zajedničke poslove institucija BiH 13. okt 2020 1 0 business 42.735 KM 0 KM
157 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Poljoprivredni zavod Unsko Sankog Kantona 21. okt 2020 1 0 business 23.800 KM 0 KM
158 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Kakanj 18. feb 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
159 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Vodovod Mostar 30. jan 2020 1 0 business 49.999 KM 0 KM
160 library_books Nabavka novog putničkog vozila putem lizinga account_balance Komunalno Pale 29. jun 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM