# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
61 library_books Nabavka motornih vozila za posebne namjene account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 30. mar 2020 3 2 business Autokomerc V.S. Banja Luka, Brčko-gas Brčko 110.000 KM 108.500 KM
62 library_books Nabavka i isporuka službenih specijalizovanih motornih vozila za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje account_balance Uprava za indirektno oporezivanje BiH 12. nov 2020 5 1 business Triab Sarajevo 85.470 KM 106.500 KM
63 library_books Nabavka tri putnička motorna vozina account_balance Vlada Unsko-sanskog kantona 30. okt 2020 3 1 business Una auto Bihać 102.560 KM 102.435 KM
64 library_books Nabavka robe- putnička vozila za potrebe Fonda za penziono i invalidsko osiguranje Republike Srpske account_balance Fond za penziono i invalidsko osiguranje Republike Srpske 11. feb 2020 2 1 business Autorad Pelagićevo 102.500 KM 102.265 KM
65 library_books Nabava vatrogasnoh vozila cisterne za požare otvorenog prostora account_balance Grad Čapljina 10. sep 2020 1 2 business Graditeljstvo Matić doo 100.000 KM 100.000 KM
66 library_books Nabavka terenskih vozila account_balance Elektro Doboj 4. dec 2020 2 1 business Lada auto Banja Luka 99.900 KM 99.900 KM
67 library_books Nabavka minibusa i teretnog vozila account_balance Elektro Doboj 29. dec 2020 2 1 business Lada auto Banja Luka 99.800 KM 99.795 KM
68 library_books Nabavka teretnih vozila account_balance Elektro Doboj 6. nov 2020 2 1 business Lada auto Banja Luka 99.800 KM 98.900 KM
69 library_books Putnička motorna vozila account_balance Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera 14. dec 2020 3 1 business M.R.M. Ljubuški 98.291 KM 98.188 KM
70 library_books Nabavka rabljenog kamiona kipera account_balance Vodovod Posušje 2. okt 2020 1 1 business GLK-Pepo Posušje 100.000 KM 97.500 KM
71 library_books Nabavka vozila za potrebe Službe za imovinsko pravne, geodetske i katastarske poslove account_balance Grad Cazin 6. feb 2020 3 1 business Una auto Bihać 110.000 KM 96.902 KM
72 library_books Nabavka sanitetskog vozila sa pratećom opremom account_balance Dom zdravlja Bratunac 13. nov 2020 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 100.000 KM 95.626 KM
73 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 27. maj 2020 1 1 business Guma M Mostar 94.560 KM 94.500 KM
74 library_books Nabavka motornog sanitetskog vozila (novog) account_balance Hrvatska Bolnica ''Dr. Fra Mato Nikolić'' Nova Bila 19. jan 2021 1 1 business CM - Cozmetic market Vitez 95.000 KM 94.500 KM
75 library_books Nabavka vozila hitne medicinske pomoći (sanitetsko vozilo) account_balance Dom zdravlja Doboj Istok 24. jan 2020 1 2 business Nipex Tuzla 125.000 KM 94.017 KM
76 library_books Nabavka traktora sa komunalnim priključcima account_balance Općina Drvar 13. nov 2020 1 2 business ITC Zenica 90.000 KM 90.000 KM
77 library_books Sanitetsko vozilo sa opremom za potrebe JU KBZ account_balance Kantonalna Bolnica Zenica 1 1 business Autocentar Školjić Tešanj 85.000 KM 84.805 KM
78 library_books SANITETSKO VOZILO SA OPREMOM (tender broj: 31-N-23/20) account_balance Kantonalna Bolnica Zenica 1 1 business Autocentar Školjić Tešanj 85.000 KM 84.805 KM
79 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske 23. dec 2020 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 84.000 KM 83.700 KM
80 library_books Nabavka sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Šipovo account_balance Općina Šipovo 21. sep 2020 1 1 business Lada auto Banja Luka 83.582 KM 83.582 KM