# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
81 library_books Nabavka novog motornog vozila za potrebe opremanja struktura civilne zaštite – Službe prve medicinske pomoći formirane u OJ DZ Vogošća account_balance Općina Vogošća 27. feb 2020 1 3 business Guma M Mostar 21.360 KM 20.085 KM
82 library_books Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Općina Kotor Varoš 13. mar 2020 1 1 business Lada auto Banja Luka 20.500 KM 20.081 KM
83 library_books Putnički automobil account_balance Vodovod Prijedor 7. sep 2020 1 1 business Guma M Mostar 17.000 KM 16.666 KM
84 library_books Dva teretna vozila account_balance Vodovod Banja Luka 1. apr 2020 2 0 business 430.000 KM 0 KM
85 library_books Javna nabava ''rabljenog vozila za potrebe Zavoda za poljoprivredu'' Županije Zapadnohercegovačke account_balance Zavod za poljoprivredu županije Zapadnoheregovačke 29. jun 2020 1 0 business 16.500 KM 0 KM
86 library_books Javna nabava roba – putničkog automobila account_balance Zajednička služba Vlade Županije Posavske 1. apr 2020 1 0 business 33.000 KM 0 KM
87 library_books Javna nabavka motornih vozila za potrebe MO i OS BiH u 2020.godini. account_balance Ministarstvo odbrane BiH 10. nov 2020 3 0 business 160.000 KM 0 KM
88 library_books Javna nabavka službenog putničkog vozila account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 28. okt 2020 1 0 business 29.915 KM 0 KM
89 library_books Javna nabavka vozila account_balance Olimpijski centar Jahorina 6. feb 2020 0 0 business 48.000 KM 0 KM
90 library_books JN 20/20„Nabavka multifunkcionalnog vozila sa opremom za redovno i zimsko održavanje” account_balance Općina Ilidža 23. mar 2020 1 0 business 481.000 KM 0 KM
91 library_books Kamion za odvoz smeća radi proširenja i unapređenja kvaliteta usluga upravljanja komunalnim otpadom na području opštine Novi Grad account_balance Općina Novi Grad 27. okt 2020 1 0 business 145.299 KM 0 KM
92 library_books Kamion-tegljač account_balance K.P. ''Komunalac'' A.D. Srbac 28. aug 2020 1 0 business 17.094 KM 0 KM
93 library_books Kombi sa kasonom account_balance Vodovod Cazin 30. mar 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
94 library_books Kombinovano vatrogasno vozilo cisterna account_balance Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo 21. okt 2020 1 0 business 400.000 KM 0 KM
95 library_books Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda uz dodatno obavještenje u postupku javne nabavke putničkog motornog vozila. account_balance Kantonalna direkcija za puteve Srednjobosanskog kantona 18. mar 2020 1 0 business 30.000 KM 0 KM
96 library_books Kupovina vozila account_balance Sportski savez općine Cazin 23. jan 2020 1 0 business 49.900 KM 0 KM
97 library_books LOT 1 - Nabavka sanitetskog vozila; LOT2 - Nabavka medicinske opreme za sanitetsko vozilo; LOT 3- Nabavka hematološkog analizatora; LOT 4 - Nabavka biohemijskog analizatora account_balance Općina Jablanica 15. sep 2020 1 0 business 138.780 KM 0 KM
98 library_books LOT9 - nabavka putničkog automobila account_balance Vodovod Doboj 25. jun 2020 1 0 business 45.000 KM 0 KM
99 library_books Motorna vozila account_balance Općina Vlasenica 28. apr 2020 1 0 business Sejari Sarajevo 42.000 KM 0 KM
100 library_books Motorna vozila account_balance Javno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplote "Grijanje" Zenica 14. jul 2020 2 0 business 47.660 KM 0 KM