# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
221 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
222 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
223 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf Putničko Nije navedeno 59 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
224 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
225 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf Putničko Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
226 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
227 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
228 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
229 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
230 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
231 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 61 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
232 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
233 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
234 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
235 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
236 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
237 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
238 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
239 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
240 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument