# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
241 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
242 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
243 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 59 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
244 directions_car Lada - Niva Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
245 directions_car Lada - Niva Rudnik mrkog uglja Đurđevik SUV Benzin 60 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
246 directions_car Lada - Niva Rudnik mrkog uglja Đurđevik SUV Benzin 60 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
247 directions_car Lada - Niva Rudnik mrkog uglja Đurđevik SUV Benzin 60 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
248 directions_car Lada - Niva Rudnici mrkog uglja Banovići Putničko Nije navedeno 59 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
249 directions_car Lada - Niva Rudnici mrkog uglja Banovići Putničko Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
250 directions_car Lada - Niva Rudnici mrkog uglja Banovići Putničko Nije navedeno 59 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
251 directions_car Lada - Niva Rudnici mrkog uglja Banovići Putničko Nije navedeno 57 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
252 directions_car Lada - Niva Rudnici mrkog uglja Banovići Putničko Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
253 directions_car Lada - Niva Rudnici mrkog uglja Banovići Putničko Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
254 directions_car Lada - Niva Rudnici mrkog uglja Banovići Putničko Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
255 directions_car Lada - Niva Rudnici mrkog uglja Banovići Putničko Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
256 directions_car Lada - Niva Radiotelevizija BiH Putničko Nije navedeno 58 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
257 directions_car Lada - Niva Radiotelevizija BiH Putničko Nije navedeno 55 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
258 directions_car Lada - Niva Radiotelevizija BiH Putničko Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
259 directions_car Lada - Niva Radiotelevizija BiH Putničko Nije navedeno 59 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
260 directions_car Lada - Niva Radiotelevizija BiH Putničko Nije navedeno 69 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument