# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
281 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 2017 0 KM Preuzmi dokument
282 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 2015 0 KM Preuzmi dokument
283 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 2018 0 KM Preuzmi dokument
284 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 2018 0 KM Preuzmi dokument
285 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 2018 0 KM Preuzmi dokument
286 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 2018 0 KM Preuzmi dokument
287 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 59 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
288 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 59 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
289 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 59 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
290 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
291 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
292 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
293 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 59 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
294 directions_car Lada - Riva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 49 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
295 directions_car Lada - Riva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 49 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
296 directions_car Lada - Riva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 49 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
297 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Dizel 55 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
298 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Dizel 55 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
299 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 58 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
300 directions_car Lada - Niva Šume Republike Srpske Sokolac Putničko Benzin 58 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument