# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car Ford - Connect Vrhovni sud Republike Srpske Kombi Nije navedeno 55 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
42 directions_car Ford - Connect Vrhovni sud Republike Srpske Kombi Nije navedeno 55 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
43 directions_car Ford - Connect Vrhovni sud Republike Srpske Kombi Nije navedeno 55 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
44 directions_car Ford - Connect Vrhovni sud Republike Srpske Kombi Nije navedeno 55 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
45 directions_car Ford - Connect Vrhovni sud Republike Srpske Kombi Nije navedeno 55 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
46 directions_car Ford - Connect Vrhovni sud Republike Srpske Kombi Nije navedeno 55 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
47 directions_car Ford - TRANSIT Vrhovni sud Republike Srpske Kombi Nije navedeno 62 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Ford - Tranzit Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Kombi Nije navedeno 81 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Ford - DOKA ESD-1 "Komunalac" Tuzla SUV Nije navedeno 56 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Ford - FMD6 TRANSIT "Komunalac" Tuzla Kombi Nije navedeno 114 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Ford - TRANZIT "Komunalac" Tuzla Kombi Nije navedeno 66 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Ford - Pick - up Transit Vodovod i kanalizacija Srebrenik Kombi Dizel 63 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Ford - Focus Ministarstvo sigurnosti BiH Putničko Nije navedeno 74 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Ford - Transit Ministarstvo sigurnosti BiH Kombi Nije navedeno 85 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Ford - RANGER Šumarstvo Prenj Konjic SUV Nije navedeno 105 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Ford - Fiesta Televizija Kantona Sarajevo - TVSA Putničko Nije navedeno 55 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
57 directions_car Ford - Mondeo Univerzitet u Banjoj Luci Putničko Dizel 105 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
58 directions_car Ford - Minubus LDV Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Kombi Dizel 66 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
59 directions_car Ford - Fokus Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH Putničko Nije navedeno 74 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
60 directions_car Ford - TRANSIT Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kombi Dizel 0 KM Preuzmi dokument