# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
161 directions_car Ford Radiotelevizija BiH Kombi Nije navedeno 74 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
162 directions_car Ford Radiotelevizija BiH Kombi Nije navedeno 74 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
163 directions_car Ford Radiotelevizija BiH Kombi Nije navedeno 74 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
164 directions_car Ford - Furgon Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar Kombi Benzin 96 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
165 directions_car Ford - Fiesta Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Dizel 61 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
166 directions_car Ford - Fusion Vlada Hercegovačko-neretvanske županije Putničko Nije navedeno 50 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
167 directions_car Ford - Transit Vlada Hercegovačko-neretvanske županije Putničko Nije navedeno 99 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
168 directions_car Ford - Transit Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2009 0 KM Preuzmi dokument
169 directions_car Ford - Connect Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2013 0 KM Preuzmi dokument
170 directions_car Ford - Transit Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2008 0 KM Preuzmi dokument
171 directions_car Ford - Transit Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2007 0 KM Preuzmi dokument
172 directions_car Ford - Connect Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2009 0 KM Preuzmi dokument
173 directions_car Ford - Connect Pošte Srpske Putničko Nije navedeno 2007 0 KM Preuzmi dokument
174 directions_car Ford - Transit Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2009 0 KM Preuzmi dokument
175 directions_car Ford - Transit Pošte Srpske Putničko Nije navedeno 2009 0 KM Preuzmi dokument
176 directions_car Ford - Transit Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2018 0 KM Preuzmi dokument
177 directions_car Ford - Transit Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2009 0 KM Preuzmi dokument
178 directions_car Ford - Transit Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2009 0 KM Preuzmi dokument
179 directions_car Ford - Transit Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2007 0 KM Preuzmi dokument
180 directions_car Ford - Transit Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2008 0 KM Preuzmi dokument