# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
141 directions_car Ford - Ranger Rudnici mrkog uglja Banovići SUV Nije navedeno 118 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
142 directions_car Ford - Ranger Rudnici mrkog uglja Banovići SUV Nije navedeno 118 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
143 directions_car Ford - Ranger Rudnici mrkog uglja Banovići SUV Nije navedeno 118 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
144 directions_car Ford - Ranger Rudnici mrkog uglja Banovići SUV Nije navedeno 118 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
145 directions_car Ford - Ranger Rudnici mrkog uglja Banovići SUV Nije navedeno 118 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
146 directions_car Ford - Ranger Rudnici mrkog uglja Banovići SUV Nije navedeno 118 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
147 directions_car Ford - Ranger Rudnici mrkog uglja Banovići SUV Nije navedeno 118 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
148 directions_car Ford - DC 350 Rudnici mrkog uglja Banovići SUV Nije navedeno 74 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
149 directions_car Ford - Ranger Rudnici mrkog uglja Banovići SUV Nije navedeno 74 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
150 directions_car Ford - Ranger Rudnici mrkog uglja Banovići SUV Nije navedeno 74 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
151 directions_car Ford - Cargo Rudnici mrkog uglja Banovići Kamion Nije navedeno 221 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
152 directions_car Ford - Cargo Rudnici mrkog uglja Banovići Kamion Nije navedeno 221 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
153 directions_car Ford - Cargo Rudnici mrkog uglja Banovići Kamion Nije navedeno 221 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
154 directions_car Ford - Cargo Rudnici mrkog uglja Banovići Kamion Nije navedeno 265 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
155 directions_car Ford - Ranger Rudnici mrkog uglja Banovići SUV Nije navedeno 118 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
156 directions_car Ford - Transit Rudnici mrkog uglja Banovići Putničko Nije navedeno 96 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
157 directions_car Ford - Pick-up Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske Kombi Dizel 80 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
158 directions_car Ford Radiotelevizija BiH Autobus Nije navedeno 105 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
159 directions_car Ford - Mondeo Radiotelevizija BiH Putničko Nije navedeno 105 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
160 directions_car Ford - Fusion Radiotelevizija BiH Putničko Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument