# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
101 directions_car Ford - Fiesta Federalna uprava policije Putničko Benzin 50 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
102 directions_car Ford "Komunalac" Bijeljina Ostalo Nije navedeno 63 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
103 directions_car Ford - M2 Radiotelevizija BiH Autobus Nije navedeno 105 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
104 directions_car Ford - Mondeo Radiotelevizija BiH Putničko Nije navedeno 105 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
105 directions_car Ford - Fusion Radiotelevizija BiH Putničko Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
106 directions_car Ford Radiotelevizija BiH Kombi Nije navedeno 74 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
107 directions_car Ford Radiotelevizija BiH Kombi Nije navedeno 74 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
108 directions_car Ford Radiotelevizija BiH Kombi Nije navedeno 74 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
109 directions_car Ford - Fusion Vlada Unsko-sanskog kantona Putničko Dizel 50 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
110 directions_car Ford - Fusion Vlada Unsko-sanskog kantona Putničko Dizel 50 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
111 directions_car Ford - Fusion Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Putničko Dizel 50 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
112 directions_car Ford - Ranger Ministarstvo odbrane BiH SUV Nije navedeno 2005 0 KM Preuzmi dokument
113 directions_car Ford - Fokus Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Putničko Dizel 2001 0 KM Preuzmi dokument
114 directions_car Ford - Fusion Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Putničko 50 kW 0 KM Preuzmi dokument
115 directions_car Ford - Connect Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Kombi Dizel 55 kW 0 KM Preuzmi dokument
116 directions_car Ford - Fusion Vlada Posavskog kantona Putničko 50 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
117 directions_car Ford Radio televizija Republike Srpske - RTRS Kombi Dizel 63 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
118 directions_car Ford - Transit Željeznice Federacije BiH Putničko Dizel 74 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
119 directions_car Ford - Transit Vodovod i kanalizacija Sarajevo Kombi Dizel 96 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
120 directions_car Ford - Caddy Vodovod i kanalizacija Kiseljak Kombi Dizel 66 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument