# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
61 receipt Gorivo account_balance Dom zdravlja Banovići 20. nov 2019 business Hifa Tešanj Gorivo 489 KM
62 receipt LOT 1 Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Banja Luke account_balance Elektroprenos BiH 20. nov 2019 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Gorivo 19.888 KM
63 receipt LOT 1: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Visoko account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona 20. nov 2019 business Hifa Tešanj, HOLDINA d.o.o. Gorivo 40.275 KM
64 receipt LOT 3 Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Trebinja account_balance Elektroprenos BiH 20. nov 2019 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Gorivo 9.660 KM
65 receipt LOT 3: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Usora account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona 20. nov 2019 business Hifa Tešanj, HOLDINA d.o.o. Gorivo 13.550 KM
66 receipt LOT 4 Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Bileće account_balance Elektroprenos BiH 20. nov 2019 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Gorivo 9.676 KM
67 receipt LOT 4: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Doboj-Jug account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona 20. nov 2019 business Hifa Tešanj, HOLDINA d.o.o. Gorivo 17.200 KM
68 receipt Nabavka benzina account_balance Elektrodistribucija Pale 20. nov 2019 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 213 KM
69 receipt Nabavka dizel goriva account_balance Elektrodistribucija Pale 20. nov 2019 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 106 KM
70 receipt Gorivo account_balance Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH 19. nov 2019 business HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Gorivo 6.334 KM
71 receipt Gorivo account_balance Dom zdravlja Banovići 19. nov 2019 business Hifa Tešanj Gorivo 804 KM
72 receipt Gorivo account_balance Dom zdravlja Banovići 19. nov 2019 business Hifa Tešanj Gorivo 269 KM
73 receipt LOT 2 Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Bihaća account_balance Elektroprenos BiH 18. nov 2019 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Gorivo 22.772 KM
74 receipt LOT 5 Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Višegrada account_balance Elektroprenos BiH 18. nov 2019 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Gorivo 25.253 KM
75 receipt Bezolovni benzin 95 account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 16. nov 2019 business HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Gorivo 381 KM
76 receipt Gorivo (diesel), l=35,360 account_balance Vodovod i kanalizacija Zenica 16. nov 2019 business OMV Slovenija Gorivo 97 KM
77 receipt Gorivo account_balance Dom zdravlja Banovići 13. nov 2019 business Energopetrol d.d. Sarajevo Gorivo 22.276 KM
78 receipt Gorivo account_balance Dom zdravlja Banovići 13. nov 2019 business Hifa Tešanj Gorivo 535 KM
79 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 13. nov 2019 business Zeko promet Odžak Gorivo 77 KM
80 receipt Nabavka dizel goriva BAS EN 590:2008 (10 ppm) account_balance Federalna direkcija robnih rezervi 13. nov 2019 business Green oil d.o.o. Sarajevo Gorivo 547.470 KM