# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Nabavka dizel goriva account_balance Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona 31. dec 2019 business Ecoval d.o.o. Travnik Gorivo 6.880 KM
2 receipt Nabavka goriva ( Decembar 2019 ) account_balance Agencija za javne nabavke BiH 31. dec 2019 business Petrol BH Oil Company Sarajevo Gorivo 377 KM
3 receipt Nabavka roba goriva za motorna vozila JZU Dom zdravlja Prnjavor account_balance Dom zdravlja Prnjavor 30. dec 2019 business Brčko-gas Brčko Gorivo 41.850 KM
4 receipt Nabavka goriva account_balance Općina Velika Kladuša 27. dec 2019 business JKUP "KOMUNALIJE" D.O.O. Gorivo 29.138 KM
5 receipt Nabavka goriva za službena vozila za 2020. godinu account_balance Dom zdravlja Jablanica 27. dec 2019 business Balić d.o.o. Jablanica Gorivo 19.369 KM
6 receipt Euro-dizel 5 account_balance Dom zdravlja Banja Luka 23. dec 2019 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 17 KM
7 receipt Nabavka pogonskog goriva account_balance Tržnice pijace Sarajevo 23. dec 2019 business Energopetrol d.d. Sarajevo Gorivo 5.000 KM
8 receipt Gorivo za vozila i mehanizaciju account_balance "Komunalac" Derventa 20. dec 2019 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 158.782 KM
9 receipt Nabavka benzina account_balance Elektrodistribucija Pale 18. dec 2019 business BP Petrić Gorivo 142 KM
10 receipt Nabavka dizel goriva account_balance Elektrodistribucija Pale 18. dec 2019 business BP Petrić Gorivo 71 KM
11 receipt Gorivo za ŠG ''Zelengora'' Kalinovik account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 17. dec 2019 business Brčko-gas Brčko, Sana-kop d.o.o., Blondi d.o.o. Kalinovik Gorivo 80.742 KM
12 receipt Š-XII-II-2/19 - Benzin BMB 95 account_balance Rudnici "Kreka" Tuzla 17. dec 2019 business "ŠILE PETROL" Gorivo 230 KM
13 receipt Dizel gorivo account_balance Mostar bus Mostar 12. dec 2019 business Oil AC Mostar Gorivo 416.064 KM
14 receipt Nabavka goriva za potrebe službenog vozila FBA account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 12. dec 2019 business PETROL d.o.o. Gorivo 52 KM
15 receipt Dosipanje goriva account_balance Dom zdravlja Banja Luka 10. dec 2019 business G-Petrol d.o.o. Gorivo 33 KM
16 receipt Dosipanje goriva prilikom prevoz pacijenta account_balance Dom zdravlja Banja Luka 10. dec 2019 business NN Holding d.o.o. Bijeljina Gorivo 17 KM
17 receipt Gorivo za PJ ''Petkovača'' Brčko account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 10. dec 2019 business Brčko-gas Brčko, Sana-kop d.o.o., Blondi d.o.o. Kalinovik Gorivo 10.629 KM
18 receipt Gorivo za ŠG '' Klekovača-Potoci'' Istočni Drvar account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 10. dec 2019 business Brčko-gas Brčko, Sana-kop d.o.o., Blondi d.o.o. Kalinovik Gorivo 97.095 KM
19 receipt Nabavka goriva za potrebe službenog vozila FBA account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 9. dec 2019 business MOL NYRT Gorivo 98 KM
20 receipt Nabavka goriva za potrebe službenog vozila FBA account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 9. dec 2019 business Brčko Gas Gorivo 79 KM