# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
141 receipt Gorivo za ŠG ''Borja'' Teslić account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 32.177 KM
142 receipt Gorivo za ŠG ''Botin'' Nevesinje account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 21.726 KM
143 receipt Gorivo za ŠG ''Čemernica'' Kneževo account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 59.250 KM
144 receipt Gorivo za ŠG ''Doboj'' Doboj account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 35.786 KM
145 receipt Gorivo za ŠG ''Drina'' Srebrenica account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 47.176 KM
146 receipt Gorivo za ŠG ''Jahorina'' Pale account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 48.280 KM
147 receipt Gorivo za ŠG ''Lisina'' Mrkonjić Grad account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 34.594 KM
148 receipt Gorivo za ŠG ''Maglić'' Foča account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 181.015 KM
149 receipt Gorivo za ŠG ''Majevica'' Lopare account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 9.946 KM
150 receipt Gorivo za ŠG ''Prijedor'' Prijedor account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 24.278 KM
151 receipt Gorivo za ŠG ''Ribnik'' Ribnik account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 190.626 KM
152 receipt Gorivo za ŠG ''Romanija'' Sokolac account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 146.880 KM
153 receipt Gorivo za ŠG ''Sjemeć'' Rogatica account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 133.430 KM
154 receipt Gorivo za ŠG ''Treskavica'' Trnovo account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 14.138 KM
155 receipt Gorivo za ŠG ''Visočnik'' Han-Pijesak account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 186.659 KM
156 receipt Gorivo za ŠG ''Vrbanja'' Kotor Varoš account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 93.440 KM
157 receipt Gorivo za ŠG ''Vučevica'' Čajniče account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 138.324 KM
158 receipt Gorivo za ŠU ''Bileća'' account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 13.692 KM
159 receipt Gorivo za ŠU ''Bratunac'' account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 7.010 KM
160 receipt Gorivo za ŠU ''Derventa'' account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 9.487 KM