# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
121 receipt Nabavka goriva za potrebe službenog vozila FBA account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 15. okt 2019 business INA d.d Gorivo 136 KM
122 receipt Lot 4 - nabavka pogonskog goriva za pmv za Brčko account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 11. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo Gorivo 5 KM
123 receipt Nabavka goriva za potrebe službenog vozila FBA account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 11. okt 2019 business Eni Servicestation Gorivo 82 KM
124 receipt Nafta i naftni derivati LOT 15 - Poslovnica Glamoč account_balance Elektroprivreda HZHB 11. okt 2019 business Tioil d.o.o. Gorivo 13.495 KM
125 receipt T 68/19/P Nabavka dizel goriva za putnička vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 11. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 99.200 KM
126 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 10. okt 2019 business Zeko promet Odžak Gorivo 1.723 KM
127 receipt Nabavka goriva za potrebe službenog vozila FBA account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 10. okt 2019 business MOL Gorivo 90 KM
128 receipt Nabavka dizel goriva account_balance Elektrodistribucija Pale 9. okt 2019 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 71 KM
129 receipt Nabavka goriva za potrebe službenog vozila FBA account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 9. okt 2019 business Shell Gorivo 118 KM
130 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 8. okt 2019 business Zeko promet Odžak Gorivo 87 KM
131 receipt Gorivo za ''Centar za gazdovanje kršom'' Trebinje account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 89.205 KM
132 receipt Gorivo za ''Centar za sjemensko-rasadničku prizvodnju'' Doboj account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 15.328 KM
133 receipt Gorivo za Direkciju Javnog preduzeća Sokolac account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 26.912 KM
134 receipt Gorivo za ''Istraživačko-razvojni i projektni centar'' Banja Luka account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 51.968 KM
135 receipt Gorivo za Odjeljenje Direkcije Javnog preduzeća Banja Luka account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 32.480 KM
136 receipt Gorivo za RJ ''Bišina'' Šekovići account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 8.434 KM
137 receipt Gorivo za RJ ''Gornja Puharska'' Prijedor account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 6.584 KM
138 receipt Gorivo za RJ ''Stanovi'' Doboj account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 10.979 KM
139 receipt Gorivo za RJ ''Stupine'' Nevesinje account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 7.651 KM
140 receipt Gorivo za ŠG ''Birač'' Vlasenica account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. okt 2019 business Nestro petrol Banja Luka, D.o.o. Ćubić petrol, Krajinapetrol ad Banja Luka Gorivo 13.504 KM