# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
21 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 22. dec 2019 business Antunović AGS Orašje Gorivo 186 KM
22 receipt Gorivo account_balance Elektroprivreda HZHB 22. dec 2019 business Antunović AGS Orašje Gorivo 85 KM
23 receipt Gorivo za vozila i mehanizaciju account_balance "Komunalac" Derventa 20. dec 2019 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 158.782 KM
24 receipt JAVNA NABAVKA TEČNIH GORIVA account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 20. dec 2019 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 24.557 KM
25 receipt Nafta i naftni derivati LOT 27 Poslovnica Elektro Orašje account_balance Elektroprivreda HZHB 20. dec 2019 business Antunović AGS Orašje Gorivo 45.917 KM
26 receipt Nabavka benzina account_balance Elektrodistribucija Pale 18. dec 2019 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 142 KM
27 receipt Nabavka dizel goriva account_balance Elektrodistribucija Pale 18. dec 2019 business BP Petrić Bijeljina Gorivo 71 KM
28 receipt Gorivo za ŠG ''Zelengora'' Kalinovik account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 17. dec 2019 business Brčko-gas Brčko, Sana-kop d.o.o., Blondi d.o.o. Kalinovik Gorivo 80.742 KM
29 receipt Š-XII-II-2/19 - Benzin BMB 95 account_balance Rudnici "Kreka" Tuzla 17. dec 2019 business "ŠILE PETROL" Gorivo 230 KM
30 receipt Dizel gorivo account_balance Mostar bus Mostar 12. dec 2019 business Oil AC Mostar Gorivo 416.064 KM
31 receipt Nabavka goriva za potrebe službenog vozila FBA account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 12. dec 2019 business PETROL d.o.o. Gorivo 52 KM
32 receipt Nabavka Euro dizela EN 590 (euro 5) bez putarine u količini od 650000 litara account_balance Rudnik uglja Gračanica 11. dec 2019 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 816.400 KM
33 receipt Dosipanje goriva account_balance Dom zdravlja Banja Luka 10. dec 2019 business G-Petrol d.o.o. Gorivo 33 KM
34 receipt Dosipanje goriva prilikom prevoz pacijenta account_balance Dom zdravlja Banja Luka 10. dec 2019 business NN Holding d.o.o. Bijeljina Gorivo 17 KM
35 receipt Gorivo za PJ ''Petkovača'' Brčko account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 10. dec 2019 business Brčko-gas Brčko, Sana-kop d.o.o., Blondi d.o.o. Kalinovik Gorivo 10.629 KM
36 receipt Gorivo za ŠG '' Klekovača-Potoci'' Istočni Drvar account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 10. dec 2019 business Brčko-gas Brčko, Sana-kop d.o.o., Blondi d.o.o. Kalinovik Gorivo 97.095 KM
37 receipt Nabavka goriva za potrebe službenog vozila FBA account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 9. dec 2019 business MOL NYRT Gorivo 98 KM
38 receipt Nabavka goriva za potrebe službenog vozila FBA account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 9. dec 2019 business Brčko Gas Gorivo 79 KM
39 receipt Dosipanje goriva prilikom prevoz pacijenta account_balance Dom zdravlja Banja Luka 6. dec 2019 business Dragstes BP d.o.o. Gorivo 17 KM
40 receipt Nabavka goriva za potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj account_balance Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj 6. dec 2019 business Nestro petrol Banja Luka Gorivo 33.070 KM