# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
61 directions_car Škoda - Octavia Institut za nestale osobe BiH Putničko Dizel 77 kW 2014 36.403 KM Preuzmi dokument
62 directions_car Škoda - Octavia Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Putničko Dizel 77 kW 2014 36.400 KM Preuzmi dokument
63 directions_car Škoda - Octavia Elegance 1.9 Investiciono razvojna banka Republike Srpske 77 kW 2012 36.000 KM Preuzmi dokument
64 directions_car Škoda - Octavia Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Putničko Dizel 77 kW 2006 35.627 KM Preuzmi dokument
65 directions_car Škoda - Octavia Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH Putničko Dizel 103 kW 35.467 KM Preuzmi dokument
66 directions_car Škoda - Octavia Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Putničko Dizel 103 kW 2012 35.381 KM Preuzmi dokument
67 directions_car Škoda - Fabia Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Putničko Dizel 77 kW 2007 35.345 KM Preuzmi dokument
68 directions_car Škoda - Fabia Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Putničko Dizel 77 kW 2007 35.345 KM Preuzmi dokument
69 directions_car Škoda - Octavia Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Putničko Dizel 77 kW 2008 35.094 KM Preuzmi dokument
70 directions_car Škoda - Octavia Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Putničko Dizel 77 kW 2007 35.090 KM Preuzmi dokument
71 directions_car Škoda - Octavia A7 Ministarstvo civilnih poslova BiH Putničko Dizel 77 kW 2013 34.969 KM Preuzmi dokument
72 directions_car Škoda - Octavia A7 Ministarstvo civilnih poslova BiH Putničko Dizel 77 kW 2013 34.969 KM Preuzmi dokument
73 directions_car Škoda - Octavia Predsjedništvo BiH Putničko Benzin 118 kW 2012 34.960 KM Preuzmi dokument
74 directions_car Škoda - Octavia Predsjedništvo BiH Putničko Benzin 118 kW 2012 34.960 KM Preuzmi dokument
75 directions_car Škoda - Octavia Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Putničko Nije navedeno 81 kW 2011 34.800 KM Preuzmi dokument
76 directions_car Škoda - Octavia Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Putničko Dizel 81 kW 2011 34.800 KM Preuzmi dokument
77 directions_car Škoda - Octavia Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 77 kW 2009 34.749 KM Preuzmi dokument
78 directions_car Škoda - 5E Grad Tuzla Putničko Nije navedeno 81 kW 2015 34.640 KM Preuzmi dokument
79 directions_car Škoda - Octavia Elegance Grad Prijedor Putničko Dizel 77 kW 2006 34.511 KM Preuzmi dokument
80 directions_car Škoda - Octavia Općina Novo Sarajevo Nije navedeno 66 kW 2005 34.079 KM Preuzmi dokument