# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 103 kW 2011 40.000 KM Preuzmi dokument
42 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 103 kW 2012 40.000 KM Preuzmi dokument
43 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 103 kW 2012 40.000 KM Preuzmi dokument
44 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 103 kW 2012 40.000 KM Preuzmi dokument
45 directions_car Škoda - Octavia Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Putničko Dizel 110 kW 2017 39.980 KM Preuzmi dokument
46 directions_car Škoda - Octavia Style Grad Prijedor Putničko Dizel 110 kW 2015 39.972 KM Preuzmi dokument
47 directions_car Škoda - Octavia Ustavni sud BiH Putničko Dizel 39.971 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Škoda - Octavia Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - VSTV Putničko Dizel 110 kW 2017 39.865 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Škoda - Octavia 2,0 Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida Putničko Nije navedeno 103 kW 2008 39.517 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Škoda - Octavia Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Dizel 103 kW 2008 39.187 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Škoda - Octavia Agencija za vodno područje Jadranskog mora Kombi Dizel 77 kW 2006 39.155 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Škoda - Octavia Agencija za vodno područje Jadranskog mora Kombi Dizel 77 kW 2006 39.155 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Škoda - Octavia A7 Ministarstvo civilnih poslova BiH Putničko Dizel 110 kW 2017 39.066 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Škoda - Octavia A7 Ministarstvo finansija i trezora BiH Putničko Dizel 110 kW 2013 38.961 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Škoda - Octavia Ministarstvo vanjskih poslova BiH Putničko Nije navedeno 110 kW 2016 38.940 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Škoda - Octavia Vodovod Bihać Putničko Nije navedeno 2012 38.610 KM Preuzmi dokument
57 directions_car Škoda - Octavia Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Putničko Dizel 103 kW 2008 37.276 KM Preuzmi dokument
58 directions_car Škoda - Octavia Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Putničko Dizel 103 kW 2008 37.276 KM Preuzmi dokument
59 directions_car Škoda - Octavia Agencija za vodno područje Jadranskog mora Putničko Dizel 110 kW 2016 36.751 KM Preuzmi dokument
60 directions_car Škoda - Octavia Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Putničko Nije navedeno 85 kW 2002 36.428 KM Preuzmi dokument