# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
81 directions_car Škoda - Octavia Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Putničko Dizel 77 kW 2012 34.067 KM Preuzmi dokument
82 directions_car Škoda - Octavia Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Putničko Dizel 77 kW 2009 33.975 KM Preuzmi dokument
83 directions_car Škoda - Octavia Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Putničko Dizel 77 kW 2013 33.609 KM Preuzmi dokument
84 directions_car Škoda - Octavia Ministarstvo pravde BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2004 33.195 KM Preuzmi dokument
85 directions_car Škoda - Octavia JP Rad Tešanj Putničko Nije navedeno 77 kW 2010 33.147 KM Preuzmi dokument
86 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
87 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
88 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
89 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
90 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
91 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
92 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 47 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
93 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
94 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
95 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
96 directions_car Škoda - Octavia Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
97 directions_car Škoda - Octavia 1.9. TDI Elegance Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Putničko 77 kW 2009 33.000 KM Preuzmi dokument
98 directions_car Škoda - Octavia Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Putničko Nije navedeno 77 kW 2012 32.795 KM Preuzmi dokument
99 directions_car Škoda - Octavia Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Putničko Nije navedeno 75 kW 2008 32.193 KM Preuzmi dokument
100 directions_car Škoda - Rapid Grad Cazin Putničko Dizel 66 kW 2018 31.930 KM Preuzmi dokument