# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car MAN - Hiab Elektroprenos BiH Ostalo 162 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
22 directions_car MAN - 14.224 LAC73 Elektroprenos BiH 162 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
23 directions_car MAN - 19291 Komus Gračanica 1989 0 KM Preuzmi dokument
24 directions_car MAN - 14-225 Komus Gračanica 2001 0 KM Preuzmi dokument
25 directions_car MAN - TGS18 Autoceste Federacije Vatrogasno Nije navedeno 339 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
26 directions_car MAN - TGS18 Autoceste Federacije Vatrogasno Nije navedeno 339 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
27 directions_car MAN - L90 Saobraćaj i komunikacije Tuzla Kamion Nije navedeno 208 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
28 directions_car MAN - 33414 Čistoća Cazin Ostalo Nije navedeno 301 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
29 directions_car MAN - 280 B Čistoća Cazin Kamion Nije navedeno 206 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
30 directions_car MAN - 220B Čistoća Cazin Kamion Nije navedeno 206 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
31 directions_car MAN - TGM Čistoća Cazin Putničko Nije navedeno 206 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
32 directions_car MAN Čistoća Cazin Ostalo Nije navedeno 265 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
33 directions_car MAN - 8.150 Vodovod i komunalije Zvornik Kamion Dizel 2005 0 KM Preuzmi dokument
34 directions_car MAN - MAN TGM 18.280 4X4 BB Grad Tuzla Kamion 2007 0 KM Preuzmi dokument
35 directions_car MAN - MAN TMG 18.280 4x4 BB Grad Tuzla Kamion Nije navedeno 2007 0 KM Preuzmi dokument
36 directions_car MAN - SR 280 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
37 directions_car MAN - 22.361 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
38 directions_car MAN - 19.321 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1978 0 KM Preuzmi dokument
39 directions_car MAN - 15.168 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
40 directions_car MAN - 16.240 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1980 0 KM Preuzmi dokument