# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car MAN - Cisterna za vodu JP Rad Tešanj Kamion Nije navedeno 206 kW 2000 225.190 KM Preuzmi dokument
2 directions_car MAN - Cisterna JP Rad Tešanj Kamion Nije navedeno 206 kW 2001 117.663 KM Preuzmi dokument
3 directions_car MAN - 10.223L JP Rad Tešanj Kamion Nije navedeno 162 kW 2000 35.000 KM Preuzmi dokument
4 directions_car MAN Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kamion Nije navedeno 301 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car MAN - LE 180 C Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kamion Nije navedeno 132 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car MAN - SR 280 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car MAN - 22361 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car MAN - 19.321 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1978 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car MAN - 15.168 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car MAN - 16240 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1980 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car MAN - 509 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1987 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car MAN - TLF 20/50 Grad Cazin Vatrogasno Nije navedeno 206 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car MAN - TGM Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Vatrogasno 213 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car MAN Grad Prijedor Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car MAN Vodovod Mostar Ostalo Nije navedeno 206 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 180 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 228 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 265 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Ostalo Nije navedeno 228 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument