# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car MAN - 509 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1987 0 KM Preuzmi dokument
42 directions_car MAN - MAN 18.232 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
43 directions_car MAN - MAN 18.264 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
44 directions_car MAN - MAN TGM 18.240 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
45 directions_car MAN - CISTERNA Javno komunalno poduzeće Čapljina Nije navedeno 100 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
46 directions_car MAN - E63 FE310A Čistoća Široki Brijeg Kamion Nije navedeno 228 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
47 directions_car MAN - T48 33.410 Čistoća Široki Brijeg Kamion Nije navedeno 301 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
48 directions_car MAN - 18-255 "Komunalac" Tuzla Kamion Nije navedeno 180 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
49 directions_car MAN "Komunalac" Tuzla Kamion Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
50 directions_car MAN - 18-222 "Komunalac" Tuzla Kamion Nije navedeno 162 kW 1995 0 KM Preuzmi dokument
51 directions_car MAN - 18-222 "Komunalac" Tuzla Nije navedeno 162 kW 1995 0 KM Preuzmi dokument
52 directions_car MAN - T31 19-364 "Komunalac" Tuzla Nije navedeno 265 kW 1995 0 KM Preuzmi dokument
53 directions_car MAN "Komunalac" Tuzla Nije navedeno 162 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
54 directions_car MAN - L20 Vodovod i kanalizacija Tuzla Kamion Nije navedeno 103 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
55 directions_car MAN Bosansko Podrinjske šume Goražde Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
56 directions_car MAN - 18/290 Komunalno Neum Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument