# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Land Rover - Freelander Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH SUV Dizel 118 kW 2010 20.419 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Land Rover Federalna uprava policije Putničko Benzin 85 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car Land Rover Federalna uprava policije Putničko Benzin 85 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Land Rover - Station vagon diesel Elektroprenos BiH Dizel 83 kW 1995 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Land Rover - Defender Elektroprenos BiH Putničko 83 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Land Rover Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - BHANSA Putničko Dizel 90 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Land Rover Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - BHANSA Putničko Dizel 90 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Land Rover - Defender Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - BHANSA Putničko Dizel 2010 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Land Rover - Defender Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - BHANSA Putničko Dizel 2013 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car Land Rover - LAND ROVER LD DEFENDER 130 Gradska uprava Grad Doboj Dizel 90 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car Land Rover - Defender Grad Trebinje Vatrogasno Dizel 2000 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car Land Rover - Freelander Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 118 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car Land Rover - Defender Ministarstvo odbrane BiH SUV Nije navedeno 2000 0 KM Preuzmi dokument