# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
81 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 28. jun 2018 1 0 business M.R.M. Ljubuški 49.500 KM 49.490 KM
82 library_books Nabavka terenskih i putničkih vozila account_balance Elektroprivreda RS 17. aug 2018 1 1 business Guma M Mostar 55.000 KM 48.290 KM
83 library_books Nabava automobila za potrebe Općine Vitez account_balance Opština Vitez 3. okt 2018 1 1 business CM - Cozmetic market Vitez 51.000 KM 47.893 KM
84 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Opština Lopare 4. jul 2018 1 0 business Autorad Pelagićevo 47.008 KM 46.987 KM
85 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 16. apr 2018 2 1 business Auto start Mostar 47.000 KM 46.905 KM
86 library_books Javna nabavka i isporuka službenog automobila za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci account_balance Univerzitet u Banjoj Luci 17. jun 2019 1 1 business C-auto Banja Kuka 48.000 KM 46.547 KM
87 library_books Nabavka dva putnička auta account_balance Opština Mrkonjić Grad 30. apr 2018 2 1 business Auto Plus Banja Luka 50.000 KM 46.311 KM
88 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Univerzitet u Tuzli 19. jul 2018 1 0 business Brijest Gračanica 46.200 KM 46.200 KM
89 error Nabavka automobila za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Inspektorat account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 25. apr 2018 3 1 business 42.735 KM 45.402 KM
90 library_books Nabavka putničkih vozila account_balance Rad Sarajevo 30. jul 2018 2 0 business Porsche BH Sarajevo 49.999 KM 45.299 KM
91 library_books Nabava putničkog motornog vozila account_balance Agencija za vodno područje Jadranskog mora 29. maj 2018 1 0 business Apolo Mostar 45.000 KM 44.950 KM
92 library_books Nabava putničkog motornog vozila account_balance Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanske županije 30. maj 2018 1 1 business Guma M Mostar 44.400 KM 44.400 KM
93 library_books Nabavka službenog motornog vozila account_balance Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH 30. mar 2018 1 0 business Brčko-gas Brčko 42.735 KM 42.735 KM
94 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Kazneno popravni zavod Banja Luka 8. jun 2018 1 0 business M.R.M. Ljubuški 42.735 KM 42.730 KM
95 error Nabavka novog putničkog vozila account_balance Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 9. nov 2018 1 1 business Grand auto Tuzla 42.735 KM 42.730 KM
96 library_books Nabavka vozila account_balance Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - VSTV 3. maj 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 50.000 KM 42.726 KM
97 library_books Službeni putnički automobil account_balance Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH 3. apr 2018 1 0 business Hercegovina auto Mostar 42.735 KM 42.650 KM
98 library_books Otvoreni postupak javne nabave službenog putničkog motornog vozila srednje klase account_balance Ministarstvo pravde BiH 19. nov 2018 1 1 business Blok Sarajevo 42.735 KM 42.649 KM
99 library_books Nabavka vozila account_balance Uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona 23. jul 2018 2 1 business Autocentar Beganović 42.735 KM 42.280 KM
100 library_books Nabavka jednog službenog automobila za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 22. nov 2018 1 1 business Brčko-gas Brčko 41.025 KM 41.025 KM