# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
101 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Agencija za državnu upravu Republike Srpske 8. jun 2018 1 0 business Autokomerc V.S. Banja Luka 41.026 KM 41.025 KM
102 library_books Nabavka motornog putničkog vozila account_balance Agencija za vodno područje rijeke Save 30. okt 2018 1 2 business Porsche BH Sarajevo 50.000 KM 40.798 KM
103 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Agencija za sigurnost hrane BiH 29. maj 2018 1 0 business Hercegovina auto Mostar 42.735 KM 40.597 KM
104 library_books Nabavka službenog putničkog automobila account_balance Agencija za javne nabavke BiH 29. maj 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 40.341 KM 40.333 KM
105 error Nabavka putničkog automobila account_balance Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske 28. dec 2018 1 1 business Verano Motors Banja Luka 42.735 KM 40.166 KM
106 library_books Kupovina putničkog motornog vozila account_balance Direkcija za izgradnju i razvoj grada Bijeljina 25. jun 2018 1 0 business Autorad Pelagićevo 40.000 KM 39.676 KM
107 error Nabavka jednog automobila account_balance Lutrija Republike Srpske 12. jul 2018 1 0 business Verano Motors Banja Luka 35.000 KM 39.500 KM
108 error Javna nabava službenog vozila za potrebe Županijskog zavoda za upošljavanje Livno account_balance Županijski zavod za upošljavanje Livno 17. sep 2018 1 0 business "AC KRIŽELJ" d.o.o. 37.350 KM 39.218 KM
109 library_books Nabavka putničkog automobila account_balance Opština Čelinac 31. jan 2018 1 1 business Verano Motors Banja Luka 42.735 KM 39.145 KM
110 library_books Jedno putničko motorno vozilo u službene svrhe account_balance Razvojna agencija "Serda" Sarajevo 18. jun 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 40.000 KM 38.997 KM
111 library_books Nabavka vozila account_balance Opština Novi Grad Sarajevo 4. jun 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 42.735 KM 38.766 KM
112 error Motorno vozilo limuzina account_balance Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Istočno Sarajevo 8. nov 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 36.750 KM 36.752 KM
113 library_books Tender za nabavku vozila account_balance "Sarajevo" Sarajevo 5. mar 2018 1 1 business Bunjo Sarajevo, AC Betanija Sarajevo 37.000 KM 36.514 KM
114 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Komus Gračanica 19. jan 2018 1 0 business Brijest Gračanica 36.000 KM 35.950 KM
115 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Grad Istočno Sarajevo 26. mar 2018 1 0 business Triab Sarajevo 32.478 KM 35.618 KM
116 error Nabavka službenog vozila account_balance Izvozno kreditna agencija BiH 3. maj 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 35.000 KM 35.512 KM
117 library_books Nabavka novog motornog vozila account_balance Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 27. apr 2018 1 1 business Nipex Tuzla 42.735 KM 35.417 KM
118 library_books Nabava motornog vozila account_balance Komunalno Livno 23. mar 2018 1 0 business AC Krželj Livno 36.000 KM 35.062 KM
119 library_books Ugovor za nabavu putničkog automobila account_balance Služba za zapošljavanje Zapadnohercegovačke županije 16. jul 2018 1 0 business Apolo Mostar 35.000 KM 34.794 KM
120 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja županije Posavske 26. jun 2018 1 0 business Autoservis Senković Odžak 35.042 KM 34.413 KM