# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
41 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Grad Zenica 12. aug 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 110.000 KM 65.663 KM
42 library_books Nabavka službenog motornog vozila za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske account_balance Ustavni sud Republike Srpske 6. aug 2018 1 1 business Autorad Pelagićevo 70.000 KM 65.468 KM
43 library_books Nabavka dva nova motorna vozila za potrebe Federalng ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u okviru Jedinice za implementaciju Projekta CEB II-PIU FBiH account_balance Fedralno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 26. jul 2018 2 1 business Porsche BH Sarajevo 70.000 KM 64.338 KM
44 library_books Nabavka vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK account_balance Uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona 30. jul 2019 3 1 business Autocentar Beganović 64.104 KM 63.960 KM
45 error Nabava motornog vozila account_balance Studentski centar Sveučilišta u Mostaru 13. nov 2018 1 1 business M.R.M. Ljubuški 63.500 KM 63.487 KM
46 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske 6. jun 2018 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka 69.393 KM 62.300 KM
47 library_books T 130/17/P Nabavka putničkog vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 20. feb 2018 1 1 business Autorad Pelagićevo 60.000 KM 59.999 KM
48 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Dom zdravlja Zenica 25. okt 2018 2 1 business Autocentar Beganović 60.000 KM 59.916 KM
49 error Nabavka službenog vozila account_balance Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća 11. okt 2018 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 60.000 KM 59.829 KM
50 library_books Nabavka dva putnička vozila za potrebe Službe account_balance Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona 17. apr 2018 2 1 business A.S. autocentar Zenica 59.829 KM 59.791 KM
51 library_books Nabavka više službenih automobila za potrebe Gradske uprave account_balance Grad Bijeljina 16. apr 2018 3 1 business LD auto Bijeljina 59.829 KM 59.743 KM
52 library_books Nabavka vozila putem finansijskog leasinga account_balance Opština Visoko 5. nov 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 59.829 KM 59.682 KM
53 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Opština Kotor Varoš 10. dec 2018 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka 60.000 KM 59.561 KM
54 library_books Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe organa Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 15. mar 2018 2 3 business Porsche BH Sarajevo, Bunjo Sarajevo 0 KM 58.196 KM
55 library_books Nabavka putničkih utomobila account_balance Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica 29. nov 2019 3 1 business Hyundai auto BH Sarajevo 58.000 KM 57.900 KM
56 library_books Nabavka dva motorna vozila account_balance Institut za javno zdravstvo Republike Srpske 5. mar 2018 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka, Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 0 KM 57.849 KM
57 error Nabava putničkog motornog vozila account_balance Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 28. maj 2018 1 1 business Auto Koncept Široki Brijeg 56.500 KM 56.000 KM
58 library_books Nabava vozila za potrebe Inspektorata Ministarstva privrede SBK/KSB account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabave 16. feb 2018 4 1 business Autocentar Beganović 68.000 KM 55.931 KM
59 error Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Opština Kakanj 7. maj 2018 2 1 business A.S. autocentar Zenica 55.000 KM 55.581 KM
60 error Službeno putničko vozilo account_balance Investiciono razvojna banka Republike Srpske 29. aug 2018 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 55.600 KM 55.555 KM