# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
121 library_books Nabavka jednog vozila niže srednje klase account_balance Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH 20. jul 2018 1 3 business Autohit Vogošća 34.188 KM 34.188 KM
122 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Služba za zajedničke poslove institucija BiH 1. jun 2018 1 0 business AC Quattro Sarajevo 34.188 KM 34.188 KM
123 library_books Nabavka putničkog vozila za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabave 17. maj 2018 1 1 business A.S. autocentar Zenica 34.188 KM 34.188 KM
124 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske 13. aug 2018 1 0 business Verano Motors Banja Luka 34.188 KM 34.183 KM
125 error Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba - prevozna oprema putničko motorno vozilo account_balance Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona 12. sep 2018 1 0 business Una auto Bihać 34.188 KM 34.180 KM
126 library_books Kupovina putničkog motornog vozila account_balance Odbor državne službe za žalbe 12. mar 2018 1 2 business Porsche BH Sarajevo 34.188 KM 34.179 KM
127 library_books Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila za potrebe UIO account_balance Uprava za indirektno oporezivanje BiH 17. dec 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 34.188 KM 34.176 KM
128 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila nize srednje klase account_balance Služba za poslove sa strancima BiH 15. nov 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 34.180 KM 34.170 KM
129 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona 28. aug 2018 1 1 business Cosmos Commerce Tuzla 34.100 KM 34.100 KM
130 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Pošte Srpske 31. aug 2018 1 1 business C-auto Banja Kuka 34.145 KM 34.000 KM
131 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije 15. maj 2019 2 0 business Guma M Mostar 35.043 KM 33.846 KM
132 library_books Automobil account_balance Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 4. sep 2018 1 0 business AC Betanija Sarajevo 34.188 KM 33.588 KM
133 library_books Putnički automobil account_balance Hidroelektrane na Vrbasu Mrkonjić Grad 6. jul 2018 1 0 business Auto Servis NV Banja Luka 40.000 KM 33.300 KM
134 library_books Nabavka novog motornog vozila account_balance Opština Srebrenica 27. jun 2018 1 0 business Cosmos Commerce Tuzla 39.000 KM 33.176 KM
135 error Nabavka motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 11. jul 2018 1 0 business Lada auto Banja Luka 17.000 KM 32.980 KM
136 library_books Javna nabavka službenog vozila za potrebe JZu zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona account_balance Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona 11. jul 2018 1 0 business AC Boras Mostar 32.478 KM 32.477 KM
137 library_books Nabava putničkog motornog vozila account_balance Opština Stolac 22. feb 2018 1 0 business AC Boras Mostar 34.000 KM 31.538 KM
138 error Nabavka rabljenog terenskog vozila za potrebe projekta Vodovod Domažić account_balance Opština Gradačac 1. aug 2018 1 0 business Auto servis Omerčić Gradačac 27.000 KM 31.473 KM
139 error Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 27. aug 2018 2 0 business Porsche BH Sarajevo 29.920 KM 30.170 KM
140 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 12. jun 2018 1 0 business Blok Sarajevo 30.000 KM 30.000 KM