# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
141 library_books "Nabavka motornog vozila" za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina account_balance Univerzitet u Istočnom Sarajevu 3. jul 2018 1 1 business Timko Brčko 29.914 KM 29.914 KM
142 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Republička direkcija za obnovu i izgradnju Republike Srpske 30. maj 2018 1 0 business Verano Motors Banja Luka 29.914 KM 29.914 KM
143 library_books Nabavka vozila account_balance Opština Milići 26. apr 2018 1 0 business Autorad Pelagićevo 29.914 KM 29.910 KM
144 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Direkcija robne rezerve Kantona Sarajevo 3. sep 2018 1 0 business Brijest Gračanica 30.000 KM 29.895 KM
145 library_books Nabava službenog vozila za potrebe Ureda Vlade ŽZH za europske integracije account_balance Vlada Zapadnohercegovačke županije 24. sep 2018 1 0 business M.R.M. Ljubuški 29.900 KM 29.890 KM
146 library_books Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Radio televizija Tuzlanskog kantona 20. jun 2018 1 0 business Guma M Mostar 30.000 KM 29.558 KM
147 library_books Službeno auto srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 11. dec 2018 1 1 business Apolo Mostar 30.000 KM 29.550 KM
148 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Opština Istočni Drvar 25. apr 2018 1 0 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 30.000 KM 29.487 KM
149 library_books Nabavka službenog motornog vozila za potrebe Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo account_balance Kantonalni stambeni fond Sarajevo 13. mar 2018 0 0 business Mobi Visoko 35.000 KM 28.780 KM
150 library_books Nabava putničkog automobila account_balance Vodovod i kanalizacija Jajce 7. aug 2018 1 0 business Triab Sarajevo 31.000 KM 26.495 KM
151 library_books Nabavka novih motornih vozila putem finansijskog lizinga account_balance Kantonalna bolnica Safet Mujić Mostar 25. jul 2019 1 1 business Marketauto 25.000 KM 26.350 KM
152 library_books Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Ministarstva finansija Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 3. sep 2018 1 0 business Bunjo Sarajevo 26.300 KM 26.239 KM
153 library_books Nabavka novog terenskog motornog vozila account_balance Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske 6. jul 2018 1 0 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 26.000 KM 25.900 KM
154 library_books Javna nabavka službenog putničkog vozila account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 3. maj 2018 1 0 business Sladaboni Banja Luka 25.641 KM 25.623 KM
155 library_books Nabavka putničkom motornog vozila za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 8. jun 2018 1 1 business Autorad Pelagićevo 25.641 KM 25.600 KM
156 library_books Javna nabavka putničkog vozila za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci account_balance Univerzitet u Banjoj Luci 13. dec 2018 1 1 business Sladaboni Banja Luka 34.200 KM 25.555 KM
157 error Nabavka službenog putničkog vozila account_balance Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske 4. maj 2018 1 0 business Autokomerc V.S. Banja Luka 25.640 KM 25.555 KM
158 library_books Nabavka novih putničkih vozila - 2 lota account_balance Komunalno Brčko 14. jun 2019 1 2 business Autorad Pelagićevo 25.500 KM 25.480 KM
159 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Opština Centar Sarajevo 6. jul 2018 1 1 business Uno Tešanj 25.000 KM 24.268 KM
160 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Opština Lukavac 12. dec 2018 1 2 business Pavić-komerc Tuzla 23.067 KM 24.030 KM