library_books Tenderi


Svi tenderi za kupovinu automobila objavljeni na Portalu javnih nabavki tokom 2019. godine vidljivi su u ovom dijelu tabele i pretraživi po cijeni automobila, traženim karakteristikama, izabranoj kompaniji, kao i nizu drugih podataka. Novi tenderi, kao i rezultati ranijih javnih nabavki, unose se svakodnevno.

# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka kombinovanog vatrogasnog vozila account_balance Opština Modriča 30. okt 2019 1 1 business SV Company Laktaši 300.000 KM 300.000 KM
2 library_books Nabavka pratećeg vatrogasnog vozila VP 6000/200 account_balance Opština Milići 1. nov 2019 1 1 business Euromodus Laktaši 282.051 KM 282.000 KM
3 library_books Nabavka vatrogasnog vozila - autocisterne account_balance Opština Prnjavor 23. okt 2019 1 2 business GASOP Beograd 256.400 KM 256.000 KM
4 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 8. okt 2019 6 1 business Bunjo Sarajevo 213.675 KM 211.888 KM
5 library_books Nabavka malog navalnog vozila za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice opštine Bileća account_balance Opština Bileća 16. okt 2019 1 1 business Eko-Bel Laktaši 205.000 KM 204.990 KM
6 library_books Nabavka vozila account_balance Elektrodistribucija Bihać 24. okt 2019 4 1 business Bunjo Sarajevo 200.000 KM 199.980 KM
7 library_books Nabavka terenskih vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 10. okt 2019 9 4 business Lada auto Banja Luka 197.050 KM 193.976 KM
8 library_books Nabava vozila za prskanje za potrebe CZ account_balance Grad Mostar 30. okt 2019 3 1 business Eurosan Mostar 150.000 KM 149.734 KM
9 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 18. okt 2019 2 2 business Porsche inter auto BH Sarajevo 102.564 KM 102.564 KM
10 library_books Nabavka robe: dva motorna vozila account_balance Televizija Kantona Sarajevo - TVSA 21. okt 2019 2 1 business Berlijeta Sarajevo 80.000 KM 79.042 KM
11 error Nabavka putničkog kombi vozila account_balance Federalna uprava policije 18. okt 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 68.400 KM 75.151 KM
12 library_books Nabavka četiri (4) službena putnička vozila za potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo account_balance Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 15. okt 2019 4 1 business Blok Sarajevo 65.000 KM 64.957 KM
13 library_books Nabava motornog vozila (kombi za potrebe CZ) account_balance Grad Mostar 29. okt 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 60.000 KM 60.000 KM
14 library_books Kupovina putničkog automobila - SUV account_balance Ministarstvo građenja i prostornog uređanja HNK 9. okt 2019 1 1 business Auto Nuić Mostar 60.000 KM 59.900 KM
15 library_books Nabavka putničkih automobila za potrebe Gradske uprave i Skupštine Grada Bijeljina, šifra: OZP -04/19 account_balance Grad Bijeljina 8. okt 2019 3 1 business LD auto Bijeljina 59.829 KM 59.730 KM
16 library_books Nabavka polovnog teretnog vozila kamion podizač za transport velikih konetjnera account_balance Komunalac Tuzla 14. okt 2019 1 1 business SV Company Laktaši 50.000 KM 49.000 KM
17 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Rudnici mrkog uglja Banovići 21. okt 2019 1 1 business Nipex Tuzla 49.000 KM 47.008 KM
18 library_books Nabavka putničkog vozila za prijevoz dijaliznih bolesnika account_balance Dom zdravlja Žepče 17. okt 2019 1 1 business CM - Cozmetic market Vitez 45.000 KM 41.023 KM
19 library_books Javna nabavka putničkog motornog vozila account_balance Centar za socijalni rad Banja Luka 15. okt 2019 1 0 business 17.000 KM 0 KM
20 library_books Nabavka „ Rabljeno teretno motorno vozilo za prevoz putnika i robe-tip PUTAR “ account_balance "KOMUNALNO" ZA KOMUNALNE I USLUŽNE DJELATNOSTI BOSANSKI PETROVAC 7. okt 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM