# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
161 library_books Nabava rabljenog putničkog vozila za potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar account_balance Sveučilišna klinička bolnica Mostar 17. aug 2021 1 0 business 97.000 KM 0 KM
162 library_books Nabava službenih motornih vozila putem financijskog leasinga account_balance Općinski načelnik općine Kreševo 13. aug 2021 2 0 business 66.222 KM 0 KM
163 library_books Nabava službenog automobila za potrebe Doma zdravlja Široki Brijeg account_balance Dom zdravlja Široki Brijeg 30. aug 2021 1 0 business 25.000 KM 0 KM
164 library_books Nabava terenskih vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 5. feb 2021 2 0 business 85.470 KM 0 KM
165 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 8. apr 2021 1 0 business 55.900 KM 0 KM
166 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije 13. jul 2021 1 0 business 25.100 KM 0 KM
167 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Uprava za šumarstvo Hercegbosanske županije 22. sep 2021 1 0 business 34.000 KM 0 KM
168 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Dom zdravlja Grude 23. aug 2021 1 0 business 29.900 KM 0 KM
169 library_books Nabava teretnih vozila account_balance Hrvatska pošta Mostar 9. aug 2021 8 0 business 235.000 KM 0 KM
170 library_books Nabava vatrogasnog vozila sa opremom za DVD account_balance Grad Mostar 7. apr 2021 1 0 business 200.000 KM 0 KM
171 library_books Nabavka dva nova motorna vozila kombi 8+1 sjedišta account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 18. aug 2021 2 0 business 120.000 KM 0 KM
172 library_books Nabavka i isporuka malog terenskog vozila za potrebe opštinske uprave Srebrenica account_balance Općina Srebrenica 11. aug 2021 1 0 business 26.000 KM 0 KM
173 library_books Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe nadzorničke službe Zaštićenog pejzaža "Trebević" (quad 4X4) account_balance Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja 21. maj 2021 1 0 business 15.000 KM 0 KM
174 library_books Nabavka i isporuka polovnog teretog vozila- osnovna šasija sa 2 osovine ukupne dozvoljene mase do 7500 kilograma account_balance Radnik Zavidovići 8. jun 2021 1 0 business 10.000 KM 0 KM
175 library_books Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila account_balance JU I SŠ "DR. Husein Džanić" Velika Kladuša 27. jul 2021 1 0 business 17.094 KM 0 KM
176 library_books Nabavka i isporuka specijalizovanog teretnog vozila za sakupljanje i odvoz otpada iz klasičnih kanti, kontejnera i zvono kontejnera za potrebe Službe za komunalnu čistoću account_balance Općina Centar Sarajevo 14. sep 2021 1 0 business 420.000 KM 0 KM
177 library_books Nabavka jednog službenog automobila za potrebe Ministarstva finansija (06.07/404-347/21) account_balance Ministarstvo finansija RS 10. sep 2021 1 0 business 82.000 KM 0 KM
178 library_books Nabavka kamiona autosmećara account_balance "Komunalac" Tuzla 17. sep 2021 1 0 business 50.000 KM 0 KM
179 library_books Nabavka kombi motornog vozila account_balance Općina Jajce 20. aug 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
180 library_books Nabavka korištenog putničkog vozila-kombi account_balance JU OŠ "Sveti Sava" Kotor Varoš 24. sep 2021 1 0 business 11.111 KM 0 KM