arrow_downward Tražene specifikacije

1. Upravljanje
Kontrolna ploča na VN uređaju osigurava automatsko upravljanje mjernog sistema. VN uređaj mora podržavati i opciju upravljanja putem dislocirane kontrolne ploče, u slučaju kada je ispitni sistem ugrađen u manje vozilo. Na taj način se kontrolna ploča može ugraditi na neko drugo mjesto, prikladnije za rukovanje.
Sve mjerne metode i uređaji moraju biti integrirani u jedan mjerni sistem, osim uređaja koji se nose duž trase i potencijalnog mjesta kvara. Sistem mora nuditi korisniku pomoć na ekranu i mora biti intuitivan. Meniji na kontrolnoj ploči moraju biti na jednom od jezika BIH.
Centralna upravljačka jedinica sadrži i kontrolu sigurnosnih funkcija, kao što su potencijal šasije vozila, kontrola otpora mjerne petlje (radno – zaštitno uzemljenje), kontrola gradijenta potencijala i kontrola neovlaštenog ulaza u VN dio mjernog vozila.
Putem upravljačke jedinice se mogu pripremiti mjerni protokoli, snimiti pojedinačna mjerenja i moguće je štampati protokole putem klasičnog štampača ili u PDF formatu.
2. VN ispitivanje
Ispitivanje izolacije kabla DC naponom u području od 0 do 40 kV sa namjerom lociranja kvara, sa prikazom struje odvoda i otpora izolacije. Mogućnost memoriranja naponskog nivoa kod kojeg dolazi do proboja i upotrebe tajmera.
3. Ispitivanje plašta kabla
Ispitivanje plašta kabla DC naponom u području od 0 do 5 /10 kV, sa prikazom otpora izolacije i struje odvoda.
4. Udarni generator
Najmanje tri naponska područja u rasponu 0 – 8/16/32 kV sa maksimalnom energijom udara 2000 J na svakom naponskom području. Mogućnost pojedinačnog okidanja ili automatskog udaranja u taktu, koji je slobodno podesiv.
5. Makro lokacija kvarova sa ehometrom
Makro lokacija kvarova na podzemnoj kablovskoj mreži sa ehometrom u slučaju prekida ili kratkog spoja, ili sprega ehometra i VN jedinice u slučaju visoko omskih kvarova.
Ehometar podržava mjerno područje do 160 km, bez mrtve zone, širina impulsa: 10 ns do 10 ms, brzina: 10 do 150 m/ms, velik displej u boji, dijagonala 10'' ili više, memorija minimalno 4GB, USB priključak, automatsko generiranje PDF izvještaja, program za arhiviranje štampanje podataka na PC-u. Mora da podržava i sljedeće radarske mjerne metode snimanja kvarova:
NN mjerne metode:
direktno (L1, memorija)
razlika (L1, memorija)
uspoređivanje (L1, memorija)
snimanje povremenih smetnji (IFL)
VN mjerne metode:
strujna metoda (ICE),
naponska metoda (Decay),
višestruka metoda svjetlosnog luka.
Ehometar je integralni dio kontrolne ploče, preko koje se autonomno upravlja svim funkcijama VN modula, vidi stanje VN prema DIN VDE 0104, i prate ostale sigurnosne funkcije (kao što je navedeno u tački 1).
6. Mikro lokacija kvarova
Sistem podržava mikro lokaciju visoko ohmskih kvarova uz pomoć udarnog generatora i prijemnika udarnog vala, kao i metodu napona koraka za nisko ohmske kvarove i lokaciju oštećenja plašta kabla.
U tu svrhu udarni generator mora da podržava rad u impulsnom režimu, sa slobodno podesivim taktom udaranja. Prijemnik udarnog vala treba da ima podni mikrofon sa različitim nastavcima prikladnim za različite vrste terena, i slušalice sa kvalitetnom zaštitom od buke.
Za metodu napona koraka, VN izvor mora da podržava impulsni režim rada, sa nekoliko različitih taktova, izlazni napon podesiv u više koraka u području od 0 do 5 kV.
7. Kablovi
Uz sistem mora da se isporuči komplet kablova, koji uključuje:
VN kabl na dobošu sa ručnim namotavanjem, dužine 50 m, sa svim konektorima.
Kabl za zaštitno uzemljenje, na dobošu sa ručnim namotavanjem, dužine 50 m, sa svim konektorima i kontaktima na svakih 8 metara.
Kabl za kontrolu potencijala F-U, na dobošu sa ručnim namotavanjem, dužine 15 m.
Kabl za mrežno napajanje, na dobošu sa ručnim namotavanjem, dužine 50 m, sa svim konektorima.
Svi doboši moraju biti na metalnom okviru, prikladnom za brzu i jednostavnu upotrebu u vozilu.
Uz kabl za napajanje je potrebno ugraditi i separatni transformator adekvatne snage.
8. Mali prenosivi uređaji
Ponuda mora da uključuje i male prenosive uređaje, koji su neophodni za uspješan rad sa sistemom, kao što su:
8.1 Prijemnik udarnog vala
Prijemnik udarnog vala, sa dva prijemna kanala, jedan za zvučni, drugi za elektromagnetski signal, prikaz diferencije između oba signala, brojčani i grafički prikaz signala, automatsko isključivanje slušalica kod dodira sa podnim mikrofonom, automatsko poništavanje šuma iz okoline, displej u boji, prikaz položaja kabela, kompas (pokazivanje smjera kvara). baterijsko napajanje,
Uz prijemnik se moraju isporučiti kvalitetne slušalice sa kabelom, i sa kvalitetnom zaštitom od buke iz okoline.
Na prijemnik se priključuje podni mikrofon, koji ima više različitih adaptera, koji se koriste u zavisnosti od vrste terena (šiljak, ploča, tronožac). Komplet mora da uključuje sve potrebne kablove za rad.
8.2 Galvanometar
Precizan galvanometar za lokaciju zemljospoja. Prijemnik mora da ima aktivno pojačalo, automatski podesivo u više koraka. Prijem signala se može pratiti na displeju u boji sa ručnom ili automatskom kompenzacijom lutajućih struja. Uređaj ima baterijsko napajanje. Uz uređaj se moraju isporučiti dvije šipke, dva kompleta kablova za spajanje šipki na prijemnik.
8.3 Uređaj za određivanje trase
Univerzalni tonski prijemnik, sa jednakim frekvencijama kao tonski generator, i podržavanje pasivnog načina (radijske frekvencije, 50 Hz). Prijemnik mora podupirati metodu minimuma, maksimuma, kombinaciju obje metode, kao i mogućnost utvrđivanja pravca struje u traženom provodniku sa minimalno 3 frekvencije (u direktnom načinu priključenja kao i kod rada sa obuhvatnim kliještama), automatsko mjerenje dubine kabla.
Tonski generator, sa tri aktivne frekvencije, koje nisu višekratnik 50 Hz, izlazna snaga 12 W, snaga podesiva u više koraka, sa automatskim prilagođivanjem izlazne impedance, izlazni signal može biti kontinuiran i impulsan.
Komplet uključuje predajnik, prijemnik, sondu za određivanje trase (ukoliko nije dio prijemnika), obuhvatna kliješta za induktivan način rada (Φ 100 mm), komplet kablova za spajanje.
Poželjno da su funkcije opisane u 8.1, 8.2 i 8.3 objedinjene u jednom uređaju.
8.4. Uređaj za selekciju kablova
Uređaj za selekciju kablova u snopu, za rad u beznaponskom stanju. Uređaj se sastoji od impulsnog generatora, sa impulsima do 50 V / 100 A, baterijsko ili mrežno napajanje. Prijemnik koristi fleksibilna obuhvatna kliješta promjera 230 mm, prikaz na LED skali, baterijsko napajanje.
8.5 Mjerni točak
Mjerni kotač za mjerenje udaljenosti do kvara, sa velikim kotačem, prikladnim za sve vrste terena.
9. Napajanje
Mjerni sistem se primarno napaja putem mreže (220 V, 50 Hz). Mjerni sistem mora imati ugrađen separatni transformator adekvatne snage.
Vozilo mora imati ugrađeno pomoćno napajanje, koje u slučaju odsutnosti mrežnog napajanja omogućava autonoman rad. Prihvatljivo rješenje je putem dodatnog generatora ugrađenog u motor vozila (ne ispod vozila), sa pogonom preko remenskog prijenosa iz motora.
10. Vozilo
Odgovarajuće manje vozilo, tipa VW Caddy Maxi ili sličnih dimenzija, sa dizelskim motorom, minimalne snage 81 kW, pogon na sva četi kotača, sa ručnim mjenjačem.
Teretni prostor mora biti dovoljno veliki i prostran da se može podijelit na dio sa VN jedinicom sa kablovima i na dio sa komadnim pultom. Upravljanje mjernim sistemom se vrši iz samog vozila i ne van njega.
Dodatni zahtjevi za vozilo su sistem protiv blokade kotača (ABS), sa elektronskim rasporedom sile kočenja (EDB), zračni jastuci, pojas za šofera i putnike, radijski prijemnik, centralno zaključavanje sa daljinskim upravljanjem, klima uređaj.
11. Sigurnost
Vozilo mora da ispunjava sljedeće propise u vezi:
sigurnosti DIN EN 61010-1,
elektro-magnetne kompatibilnosti EMC 204/108/EG,
indikacija stanja vozila DIN VDE 0104.
12. Opći zahtjevi
U vozilo mora biti ugrađen komandni pult i stolica, tako da omogućava izvođenje
mjerenja iz vozila.
U vozilo moraju biti ugrađeni svi potrebni kablovi, za priključenje mjernog sistema na
objekt, napajanje mjernog sistema i provođenje sigurnosnih propisa.
Vozilo mora biti adekvatno termički i zvučno izolirano.
Pod mora imat neklizajuću podlogu, otpornu na vodu i prašinu.
U vozilu moraju biti ugrađeni odgovarajući ormari, sa ladicama, za čuvanje pribora,
alata i manjih uređaja. Ormari moraju biti fiksno ugrađeni.

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
2. aug 2021
chevron_right Šifra tendera
799-1-1-671/21
chevron_right Broj ponuda
1
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Elektroprivreda HZHB
business Izabrani ponuđač
''AX-SOLING" d.o.o. Grude
directions_car Vrsta vozila
Ostalo
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Nije navedeno
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_799-1-1-671_21.zip
TD_IZM1_799-1-1-671_21 (1).zip