# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
61 error Nabavka sanitetskog vozila account_balance Općina Istočno Novo Sarajevo 6. aug 2021 1 1 business Blok Sarajevo 69.209 KM 69.205 KM
62 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Investiciono razvojna banka Republike Srpske 28. apr 2021 1 1 business Metago Banja Luka 68.376 KM 68.291 KM
63 library_books Nabavka polovnih putničkih vozila sa 5 vrata (LOT 1) i polovnih teretnih veozila sa 5 vrata (LOT 2) account_balance Elektrodistribucija Pale 9. apr 2021 4 2 business Sistemi Toi Banja Luka 68.000 KM 68.000 KM
64 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Bolnica Mlječanica 22. jul 2021 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 80.000 KM 66.666 KM
65 library_books Obavještenje o nabavci putničkog/službenog automobila za potrebe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine account_balance Parlament Federacije - Dom naroda 9. jul 2021 1 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 65.000 KM 64.500 KM
66 library_books Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila account_balance Općina Ravno 28. jul 2021 1 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 65.000 KM 64.059 KM
67 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske 12. feb 2021 3 2 business Lada auto Banja Luka 63.200 KM 63.195 KM
68 error Nabavka komunalnog vozila ''Podizač kontejnera'' account_balance Čistoća Široki Brijeg 11. maj 2021 1 1 business GLK-Pepo Posušje 60.000 KM 61.160 KM
69 library_books Nabavka novog putničkog kombi motornog vozila account_balance Dom zdravlja Derventa 19. jul 2021 1 3 business Verano Motors Banja Luka 60.000 KM 60.000 KM
70 library_books Kombi vozilo za prevoz pacijenata na dijalizu account_balance Dom zdravlja Banovići 24. jun 2021 1 1 business Remex Tuzla 60.000 KM 59.988 KM
71 error Ugovor o kupovini putničkog/službenog automobila za Predstavnički dom Parlamenta FBiH account_balance Parlament Federacije - Dom naroda 5. apr 2021 1 1 business Inter auto Tuzla 60.000 KM 59.828 KM
72 library_books Nabava novog vozila za službene potrebe account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije 9. mar 2021 1 1 business AC Boras Mostar 59.829 KM 59.800 KM
73 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 11. jun 2021 1 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 59.000 KM 58.999 KM
74 library_books Nabavka polovnog pres kamiona za odvoz otpada account_balance Javno komunalno preduzeće Rad - Ključ 11. maj 2021 1 1 business SV Company Laktaši 58.000 KM 57.900 KM
75 library_books Rabljeno teretno vozilo za podizanje i odvoz velikih kontejnera-autopodizač account_balance 10 juli Bosanska Krupa 18. mar 2021 1 0 business SV Company Laktaši 56.000 KM 55.900 KM
76 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 30. jun 2021 1 1 business Lada auto Banja Luka 55.900 KM 55.800 KM
77 library_books Nabavka specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje i odvoz selektiranog otpada account_balance "Komunalac" Busovača 3. mar 2021 1 1 business ARG Banja Luka 56.000 KM 55.490 KM
78 library_books Nabavka rabljenog specijalnog komunalnog vozila za odvoz otpada sa nadogradnjom zapremine 16-18 m3 account_balance Rad Lukavac 16. aug 2021 1 1 business Steel Zenica 60.000 KM 53.100 KM
79 library_books Nabavka putničkog motornog vozila putem operativnog lizinga na period do 48 mjeseci account_balance BH Pošta 6. jul 2021 1 1 business Porsche leasing Sarajevo 53.000 KM 52.341 KM
80 library_books Vozilo srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 2. jul 2021 1 1 business Hercegovina auto Mostar 52.130 KM 52.100 KM