# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
221 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 8. apr 2021 1 0 business 55.900 KM 0 KM
222 library_books Nabava vozila za potrebe Grada Livna. account_balance Grad Livno 26. nov 2021 1 0 business 30.000 KM 0 KM
223 library_books Nabavka 5 terenskih vozila account_balance Kantonalna uprava za šumarstvo USK 20. dec 2021 5 0 business 119.658 KM 0 KM
224 error Nabavka automobila account_balance Akademija nauka i umjetnosti BiH 16. nov 2021 1 0 business 37.000 KM 0 KM
225 error Nabavka automobila za potrebe Odjeljenja za obrazovanje account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 16. feb 2022 1 0 business 23.076 KM 0 KM
226 library_books Nabavka automobila za potrebe Odjelјenja i Institucija Brčko distrikta BiH – Objedinjena nabavka – 5 lotova account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 19. okt 2021 1 0 business Brčko Gas 5.555 KM 0 KM
227 library_books Nabavka buldozera putem finansijskog lizinga account_balance Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. 14. feb 2022 1 0 business 600.000 KM 0 KM
228 library_books Nabavka dva nova motorna vozila kombi 8+1 sjedišta account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 6. okt 2021 2 0 business 95.000 KM 0 KM
229 library_books Nabavka dva nova motorna vozila kombi 8+1 sjedišta account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 18. aug 2021 2 0 business 120.000 KM 0 KM
230 library_books Nabavka dva ophodarska vozila account_balance Autoceste Federacije 20. jan 2022 2 0 business 100.000 KM 0 KM
231 error Nabavka dva putnička motorna vozila account_balance Vlada Unsko-sanskog kantona 22. okt 2021 2 0 business 85.000 KM 0 KM
232 library_books Nabavka i isporuka kombi vozila account_balance Kantonalna uprava Civilne zaštite Tuzla 30. nov 2021 1 0 business 49.999 KM 0 KM
233 library_books Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe nadzorničke službe Zaštićenog pejzaža "Trebević" (quad 4X4) account_balance Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja 21. maj 2021 1 0 business 15.000 KM 0 KM
234 library_books Nabavka i isporuka polovnog poluteretnog vozila - 3 komada account_balance Radnik Zavidovići 13. jan 2022 3 0 business 32.000 KM 0 KM
235 library_books Nabavka i isporuka polovnog teretog vozila- osnovna šasija sa 2 osovine ukupne dozvoljene mase do 7500 kilograma account_balance Radnik Zavidovići 8. jun 2021 1 0 business 10.000 KM 0 KM
236 library_books Nabavka i isporuka putničkog automobila za ambulantu Tuholj account_balance Dom zdravlja Kladanj 17. jan 2022 1 0 business 34.000 KM 0 KM
237 library_books Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila account_balance Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona 16. dec 2021 1 0 business 21.367 KM 0 KM
238 library_books Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila account_balance Kantonalna uprava Civilne zaštite Tuzla 26. nov 2021 1 0 business 21.367 KM 0 KM
239 library_books Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila account_balance Općinski sud u Kalesiji 8. nov 2021 1 0 business 25.250 KM 0 KM
240 library_books Nabavka i isporuka radne mašine - mini bager za potrebe Tehničkog sektora KCUS-a account_balance Univerzitetski klinički centar Sarajevo - UKCS 5. jan 2022 1 0 business 120.000 KM 0 KM