# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
201 library_books Autokombi account_balance Sarajevo-šume Sarajevo 26. jul 2021 1 0 business 49.900 KM 0 KM
202 error Dostavno vozilo account_balance Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica-Drin 17. dec 2021 1 0 business 35.500 KM 0 KM
203 library_books Javna nabavka motornog vozila za potrebe JU"Dječiji vrtići-Ciciban" Mostar account_balance Dječiji Vrtići Ciciban Mostar 3. nov 2021 1 0 business 29.000 KM 0 KM
204 library_books Javna nabavka robe radno terensko vozilo - četverotočkaš (kvad) account_balance Olimpijski centar Jahorina 18. aug 2021 2 0 business 20.450 KM 0 KM
205 library_books Javna nabavka službenih putničkih vozila account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 24. dec 2021 3 0 business 125.641 KM 0 KM
206 library_books Javna nabavka teretnog motornog vozila account_balance JU Pozorište mladih Sarajevo 29. nov 2021 1 0 business 42.000 KM 0 KM
207 library_books Kamion-kiper account_balance Vodovod Cazin 26. jul 2021 1 0 business 55.000 KM 0 KM
208 library_books Kamion-kiper account_balance Vodovod Cazin 14. sep 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
209 library_books Kamion-kiper account_balance Vodovod Cazin 6. jan 2022 1 0 business 65.000 KM 0 KM
210 library_books Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku putničkog motornog vozila account_balance Općinski sud Lukavac 29. nov 2021 1 0 business 25.641 KM 0 KM
211 library_books Motorna vozila za prevoz manje od 10 osoba account_balance Osnovna Škola Njegoš Berkovići 28. jan 2021 1 0 business 10.256 KM 0 KM
212 library_books Motorno vozilo srednje klase account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH 16. aug 2021 1 0 business 47.008 KM 0 KM
213 library_books Nabava putničkog kombi motornog vozila account_balance Opća bolnica Jajce 12. jan 2022 1 0 business 45.000 KM 0 KM
214 library_books Nabava putničkog kombija account_balance OŠ Josif Pančić Kozica 10. jun 2021 1 0 business 12.821 KM 0 KM
215 library_books Nabava putničkog vozila account_balance Dom zdravlja Stolac 14. jan 2022 1 0 business 21.300 KM 0 KM
216 library_books Nabava roba: Rabljeno teretno vozilo tegljač s poluprikolicom account_balance Vodovod Posušje 16. dec 2021 1 0 business 98.500 KM 0 KM
217 library_books Nabava sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Stolac 20. dec 2021 1 0 business 111.100 KM 0 KM
218 library_books Nabava sanitetskog vozila account_balance Grad Mostar 1. dec 2021 1 0 business 200.000 KM 0 KM
219 library_books Nabava terenskih motornih vozila za kretanje po šumskim putovima account_balance Hercegbosanske šume Kupres 9. nov 2021 6 0 business 175.000 KM 0 KM
220 library_books Nabava terenskih vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 5. feb 2021 2 0 business 85.470 KM 0 KM