# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
241 library_books Nabavka i isporuka robe - Putničkih motornih vozila account_balance Zavod za javno zdravstveno Kantona Sarajevo 20. dec 2021 2 0 business 50.000 KM 0 KM
242 library_books Nabavka i isporuka teretnog vozila za transport hrane i lijekova za potrebe sektora zajedničkih službi KCUS-a account_balance Univerzitetski klinički centar Sarajevo - UKCS 27. dec 2021 1 0 business 40.000 KM 0 KM
243 library_books Nabavka jednog terenskog motornog vozila sa otvorenim teretnim prostorom za potrebe Službe Civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 17. jan 2022 1 0 business 65.000 KM 0 KM
244 library_books Nabavka kamiona autopodizača za odvoz i pražnjenje kontejnera account_balance Općina Brod 22. mar 2021 1 0 business 131.000 KM 0 KM
245 library_books Nabavka kiper kamiona account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 23. apr 2021 3 0 business 990.000 KM 0 KM
246 library_books Nabavka korištene auto cisterne za vodu account_balance Komus Gacko 8. dec 2021 1 0 business 26.000 KM 0 KM
247 library_books Nabavka korištenog mini bagera account_balance Vodovod Gacko 20. dec 2021 1 0 business 35.000 KM 0 KM
248 library_books Nabavka korištenog putničkog vozila-kombi account_balance JU OŠ "Sveti Sava" Kotor Varoš 6. okt 2021 1 0 business 11.111 KM 0 KM
249 library_books Nabavka korištenog specijalnog vozila- autosmećara za potrebe JKP "Vodovod" d.o.o. Kneževo account_balance Vodovod Kneževo 18. aug 2021 2 0 business 93.999 KM 0 KM
250 library_books Nabavka korištenog teretnog vozila-kamion kiper account_balance "Komunalac" Kladanj 29. okt 2021 1 0 business 25.000 KM 0 KM
251 library_books Nabavka mini bagera account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 28. jan 2022 1 0 business 64.000 KM 0 KM
252 library_books Nabavka mini bagera account_balance Sarajevoputevi dd 17. mar 2021 1 0 business 131.000 KM 0 KM
253 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona 24. nov 2021 2 0 business 68.376 KM 0 KM
254 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona 20. dec 2021 2 0 business 68.376 KM 0 KM
255 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Dom zdravlja Cazin 20. jan 2022 7 0 business 400.000 KM 0 KM
256 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK 6. aug 2021 1 0 business 42.000 KM 0 KM
257 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo prometa i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona 3. dec 2021 1 0 business 58.100 KM 0 KM
258 library_books Nabavka motornog vozila srednje klase account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH 19. nov 2021 1 0 business 47.009 KM 0 KM
259 library_books Nabavka motornog vozila za prikupljanje i odvoz kabastog komunalnog otpada account_balance Općina Petrovo 22. mar 2021 1 0 business 64.615 KM 0 KM
260 library_books Nabavka motornog vozila za učenike sa posebnim potrebama account_balance Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar 30. nov 2021 1 0 business 37.000 KM 0 KM