# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
81 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
82 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
83 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
84 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
85 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
86 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
87 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
88 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
89 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
90 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
91 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
92 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
93 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
94 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
95 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
96 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
97 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
98 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
99 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
100 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument