# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car PIAGGIO - L5 -MOTORNI TRICIKL Javno komunalno poduzeće Čapljina Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
22 directions_car PIAGGIO Komunalno Neum Motocikl/Motor Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
23 directions_car PIAGGIO - Free Centar pošta Mostar Motocikl/Motor 2000 0 KM Preuzmi dokument
24 directions_car PIAGGIO - Liberty Centar pošta Mostar Motocikl/Motor Nije navedeno 2013 0 KM Preuzmi dokument
25 directions_car PIAGGIO - Liberty Centar pošta Mostar Motocikl/Motor Nije navedeno 2014 0 KM Preuzmi dokument
26 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
27 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
28 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
29 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
30 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
31 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
32 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
33 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
34 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
35 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
36 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
37 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
38 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
39 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
40 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument