# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
121 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
122 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
123 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
124 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
125 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
126 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
127 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
128 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
129 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
130 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
131 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
132 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
133 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
134 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument