# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
61 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
62 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
63 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
64 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
65 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
66 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
67 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
68 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
69 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
70 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
71 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
72 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
73 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
74 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
75 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
76 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
77 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
78 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
79 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
80 directions_car PIAGGIO BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 3 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument