# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Yamaha Radiotelevizija BiH Motocikl/Motor Nije navedeno 2012 19.950 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Yamaha Vlada Hercegovačko-neretvanske županije Ostalo Nije navedeno 2007 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car Yamaha - RS Viking II Pro Elektro-Hercegovina Trebinje Ostalo Nije navedeno 92 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Yamaha - YS Vlada Brčko distrikta BiH Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Yamaha - Aerox Vlada Brčko distrikta BiH Motocikl/Motor Benzin 2 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Yamaha - YS Vlada Brčko distrikta BiH Motocikl/Motor Nije navedeno 8 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Yamaha - Aerox Vlada Brčko distrikta BiH Motocikl/Motor Benzin 2 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Yamaha - YQ 50 Rad Sarajevo Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Yamaha - YQ 50 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 2 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car Yamaha - YQ 50 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 2 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car Yamaha - YBR250 Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Motocikl/Motor Nije navedeno 16 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car Yamaha - YBR250 Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Motocikl/Motor Nije navedeno 16 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car Yamaha - YBR250 Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Motocikl/Motor Nije navedeno 16 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car Yamaha - YBR250 Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Motocikl/Motor Nije navedeno 16 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car Yamaha - YBR250 Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Motocikl/Motor Nije navedeno 16 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car Yamaha - YN Federalna uprava policije Motocikl/Motor Benzin 3 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car Yamaha - YN Federalna uprava policije Motocikl/Motor Benzin 3 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument