# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car BMW - K 1200 GT Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 112 kW 2007 40.280 KM Preuzmi dokument
2 directions_car BMW - F 800 GT Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 66 kW 2018 35.000 KM Preuzmi dokument
3 directions_car BMW - F 800 GT Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 66 kW 2018 35.000 KM Preuzmi dokument
4 directions_car BMW - F 800 GT Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 66 kW 2018 35.000 KM Preuzmi dokument
5 directions_car BMW - F 700 GS Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 55 kW 2013 26.297 KM Preuzmi dokument
6 directions_car BMW - F 700 GS Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 55 kW 2013 26.297 KM Preuzmi dokument
7 directions_car BMW - F 650 GS Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 112 kW 2010 23.902 KM Preuzmi dokument
8 directions_car BMW - F 650 GS Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 112 kW 2010 23.902 KM Preuzmi dokument
9 directions_car BMW - F 650 GS Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 112 kW 2010 23.902 KM Preuzmi dokument
10 directions_car BMW - C600 SPORT Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 44 kW 2013 21.466 KM Preuzmi dokument
11 directions_car BMW - C600 SPORT Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 44 kW 2013 21.466 KM Preuzmi dokument
12 directions_car BMW - C600 SPORT Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 44 kW 2013 21.466 KM Preuzmi dokument
13 directions_car BMW - C600 SPORT Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 44 kW 2013 21.466 KM Preuzmi dokument
14 directions_car Yamaha Radiotelevizija BiH Motocikl/Motor Nije navedeno 2012 19.950 KM Preuzmi dokument
15 directions_car PIAGGIO - BEVERLY 350 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor 22 kW 2019 13.900 KM Preuzmi dokument
16 directions_car PIAGGIO - BEVERLY 350 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 22 kW 2019 13.900 KM Preuzmi dokument
17 directions_car Peugeot - SUMI 125 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 5 kW 2008 3.996 KM Preuzmi dokument
18 directions_car Peugeot - SUMI 125 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 5 kW 2008 3.996 KM Preuzmi dokument
19 directions_car Peugeot - SUMI 125 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 5 kW 2008 3.996 KM Preuzmi dokument
20 directions_car Peugeot - SUMI 125 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Motocikl/Motor Nije navedeno 5 kW 2008 3.996 KM Preuzmi dokument