# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car Audi - A6 Grad Trebinje Putničko 0 KM Preuzmi dokument
42 directions_car Audi - A4 Univerzitet u Banjoj Luci Putničko Dizel 105 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
43 directions_car Audi - A6 Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Putničko 0 KM Preuzmi dokument
44 directions_car Audi - A6 Agencija za bankarstvo Republike Srpske Putničko Dizel 171 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
45 directions_car Audi - A6 Ministarstvo civilnih poslova BiH Putničko Dizel 180 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
46 directions_car Audi - A6 Grad Prijedor Putničko Dizel 200 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
47 directions_car Audi - A6 Željeznice Republike Srpske Putničko 171 kW 2997 0 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Audi - A 3.0. Quatro Ministarstvo finansija RS Putničko 2007 0 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Audi - A 3.0. Quatro Ministarstvo finansija RS Putničko 2007 0 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Audi - A 3.0. Quatro Ministarstvo finansija RS Putničko 2007 0 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Audi - A4 Federalna uprava policije Putničko Benzin 176 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Audi - A6 3,2, b Ministarstvo uprave i lokalne samouprave 187 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Audi - A 3.0. Quatro Ministarstvo finansija RS Putničko 2007 0 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Audi - 80 Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske Putničko 66 kW 1996 0 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Audi - A6 Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Putničko Dizel 114 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Audi - A4 Ured za reviziju institucija u Federaciji Putničko Nije navedeno 105 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument