# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
101 library_books Nabavka roba - nabavka novog teretnog vozila N1 za potrebe JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo account_balance Lokom Novi Grad Sarajevo 25. feb 2019 1 0 business 49.999 KM 0 KM
102 library_books Nabavka roba _ rabljeno teretno vozilo za potrebe JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo account_balance Lokom Novi Grad Sarajevo 10. jul 2018 1 0 business 12.000 KM 0 KM
103 library_books Nabavka roba za potrebe JU "Centar za kulturu" Tuzla motorno vozilo account_balance Centar za kulturu Tuzla 6. nov 2018 1 0 business 10.000 KM 0 KM
104 library_books Nabavka roba za potrebe JU "Centar za kulturu" Tuzla Motorno vozilo account_balance Centar za kulturu Tuzla 7. dec 2018 1 0 business 10.700 KM 0 KM
105 library_books Nabavka službenih vozila za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK account_balance Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK 17. dec 2018 2 0 business 39.300 KM 0 KM
106 library_books Nabavka službenog motornog vozila za potrebe BHMAC-a account_balance Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC 16. okt 2018 1 0 business 34.183 KM 0 KM
107 library_books Nabavka službenog motornog vozila za potrebe Opštine Sokolac account_balance Općina Sokolac 12. dec 2018 1 0 business 49.000 KM 0 KM
108 error Nabavka službenog putničkog vozila za potrebe Općine Velika Kladuša account_balance Općina Velika Kladuša 23. apr 2018 1 0 business 70.000 KM 0 KM
109 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Služba za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske 7. nov 2018 1 0 business 49.999 KM 0 KM
110 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Okružni sud u Prijedoru 15. nov 2018 1 0 business 25.000 KM 0 KM
111 library_books Nabavka službenog vozila za potrebe Općinske uprave općine Kupres account_balance Općina Kupres 2. feb 2018 0 0 business 50.000 KM 0 KM
112 library_books Nabavka specijalnog pogrebnog vozila account_balance Gradsko groblje Banja Luka 26. apr 2018 1 0 business 40.000 KM 0 KM
113 error Nabavka terenskih motornih vozila account_balance Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske 18. dec 2018 2 0 business 49.999 KM 0 KM
114 library_books Nabavka terenskih putničkih motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Zenica account_balance Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona 23. jul 2018 2 0 business 37.000 KM 0 KM
115 library_books Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Fojnica 7. nov 2018 1 0 business 35.000 KM 0 KM
116 library_books Nabavka terenskog motornog vozila (SUV) account_balance "Komunalac" Višegrad 11. jun 2018 1 0 business 29.000 KM 0 KM
117 library_books Nabavka terenskog motornog vozila za potrebe Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline account_balance Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona 24. dec 2018 1 0 business 42.735 KM 0 KM
118 library_books Nabavka terenskog motornog vozila za potrebe MUP-a KS account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 31. okt 2018 1 0 business 25.600 KM 0 KM
119 library_books Nabavka terenskog navalnog vatrogasnog vozila account_balance Gradski organ uprave grada Bihaća 5. nov 2018 1 0 business 42.000 KM 0 KM
120 library_books Nabavka terenskog putničkog motornog vozila account_balance Rudnik mrkog uglja Kakanj 16. maj 2018 1 0 business 26.500 KM 0 KM