# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books "Nabavka motornog vozila“ account_balance Opština Gračanica 27. nov 2019 1 0 business 17.664 KM 0 KM
2 library_books 7(sedam)rabljenih zglobnih trolejbusa account_balance GRAS Sarajevo 21. okt 2019 7 0 business 700.000 KM 0 KM
3 library_books Električno transportno vozilo account_balance Međunarodni aerodrom Sarajevo 22. okt 2018 1 0 business 20.000 KM 0 KM
4 library_books Isporuka putničkog terenskog motornog vozila account_balance Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona 29. jul 2019 1 0 business 32.400 KM 0 KM
5 library_books Javna nabavka automobila account_balance Osnovni sud u Vlasenici 6. sep 2018 1 0 business 28.000 KM 0 KM
6 library_books Javna nabavka motornog vozila za potrebe jedinice civilne zaštite-Služba medicinske pomoći account_balance Grad Goražde 9. aug 2019 1 0 business 25.641 KM 0 KM
7 library_books Javna nabavka novog putničkog kombi vozila account_balance Odgojni centar Kantona Sarajevo 20. nov 2019 1 0 business 39.317 KM 0 KM
8 library_books Javna nabavka novog traktora točkaša sa posipačem soli account_balance Komunalno Pale 17. sep 2018 1 0 business 79.560 KM 0 KM
9 library_books Javna nabavka putničkih motornih vozila za potrebe jedinica službe civilne zaštite Grada Goražda account_balance Grad Goražde 16. maj 2019 1 0 business Lada auto Banja Luka 25.641 KM 0 KM
10 library_books Kamion i motorno vozilo account_balance Elektroprivreda Sarajevo RMU "Abid Lolić" Travnik 12. apr 2019 1 0 business 6.000 KM 0 KM
11 library_books Kamion kiper (za čišćenje snijega sa opremom) account_balance Vodovod i kanalizacija Živinice 19. dec 2018 1 0 business 42.000 KM 0 KM
12 library_books Kamion smećar za potrebe odvoza smeća account_balance Vilenica Čistoća Novi Travnik 23. jan 2018 1 0 business 42.735 KM 0 KM
13 library_books Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku motornog vozila/kombi account_balance Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" 5. dec 2018 1 0 business 42.700 KM 0 KM
14 library_books Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku putničkog motornog vozila za potrebe patronaže account_balance Dom zdravlja Usora 3. okt 2018 1 0 business 25.000 KM 0 KM
15 error Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba - prevozna oprema putničko motorno vozilo za potrebe Kantonalnog tužilaštva USK Bihać account_balance Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona 3. aug 2018 1 0 business 34.188 KM 0 KM
16 library_books Kupovina polovnog/rabljenog motornog vozila account_balance Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanske županije 16. feb 2018 1 0 business 9.400 KM 0 KM
17 library_books Lot 2078 Putničko vozilo account_balance GRAS Sarajevo 31. jul 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
18 library_books Motorno putničko vozilo account_balance Opština Han Pijesak 15. jan 2019 1 0 business 28.632 KM 0 KM
19 error Nabava motornog vozila account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabave 19. okt 2018 1 0 business 17.094 KM 0 KM
20 library_books Nabava motornog vozila (kombi) za potrebe PVP-a account_balance Grad Mostar 27. nov 2018 1 0 business 50.000 KM 0 KM