# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
21 library_books Nabava putničkog motornog vozila account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabave 23. jul 2018 1 0 business 42.735 KM 0 KM
22 library_books Nabava putničkog motornog vozila account_balance Vlada Hercegovačko-neretvanske županije 5. nov 2018 1 0 business 20.000 KM 0 KM
23 error Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru account_balance Sveučilište u Mostaru 23. nov 2018 1 0 business 33.350 KM 0 KM
24 library_books Nabava rabljenog (polovnog) kamiona account_balance Općina Dobretići 26. jun 2018 1 0 business 38.450 KM 0 KM
25 library_books Nabava rabljenog auotomobila za potrebe Akademije likovnih umjetnosti Sveučilište u Mostaru account_balance Akademija likovnih umjetnosti Sveučilište u Mostaru 6. jul 2018 1 0 business 25.000 KM 0 KM
26 library_books Nabava rabljenog motornog vozila - kombija account_balance Sivša Usora 23. jan 2019 1 0 business 24.000 KM 0 KM
27 library_books Nabava roba - "Teretno motorno vozilo - tip putar" account_balance "Komunalac" Busovača 17. aug 2018 1 0 business 17.000 KM 0 KM
28 library_books Nabava robe (motornog vozila) putem operativnog leasinga account_balance Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru 23. apr 2018 1 0 business 49.300 KM 0 KM
29 error Nabava službenog automobila account_balance Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanskog kantona 10. apr 2018 1 0 business 42.735 KM 0 KM
30 library_books Nabava vozila s nadogradnjom za ornitološku službu account_balance Međunarodna zračna luka Mostar 29. okt 2018 1 0 business 49.950 KM 0 KM
31 error Nabava vozila za potrebe općine Posušje account_balance Općina Posušje 12. nov 2018 2 0 business 28.000 KM 0 KM
32 library_books Nabavka "Pauk" vozila account_balance Rad Sarajevo 28. maj 2018 1 0 business 180.000 KM 0 KM
33 library_books Nabavka 20 automobila account_balance Radio televizija Republike Srpske - RTRS 7. feb 2019 20 0 business 990.000 KM 0 KM
34 library_books Nabavka dostavnog teretnog vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 20. dec 2018 1 0 business 28.500 KM 0 KM
35 library_books Nabavka dostavnog vozila account_balance Djeca Sarajeva 18. maj 2018 1 0 business 42.735 KM 0 KM
36 library_books Nabavka dva sanitetska vozila i dva vozila za prevoz pacijenata account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 28. mar 2018 4 0 business 256.410 KM 0 KM
37 library_books Nabavka i isporuka motornog vozila account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 17. dec 2018 1 0 business 31.000 KM 0 KM
38 library_books Nabavka i isporuka novog putničkog terenskog motornog vozila 4x4 account_balance Grad Goražde 28. feb 2018 1 0 business 47.000 KM 0 KM
39 library_books Nabavka i isporuka rabljenog traktora sa priključcima za zimsko održavanje puteva account_balance Komunalno preduzeće "Sapna" 16. apr 2018 1 0 business Lugovi-kop Živinice 5.000 KM 0 KM
40 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 7. nov 2018 6 0 business 270.000 KM 0 KM