# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
41 library_books Nabavka korištenog specijalizovanog vozila za odvoz komunalnog otpada account_balance Komunalno preduzeće "Šipovo" 17. dec 2018 1 0 business 9.000 KM 0 KM
42 library_books Nabavka korištenog teretnog vozila - kamion kiper account_balance Komunalno preduzeće "Šipovo" 31. aug 2018 1 0 business 66.000 KM 0 KM
43 library_books Nabavka korištenog traktora account_balance Komunalno preduzeće "Sapna" 18. dec 2018 1 0 business 22.000 KM 0 KM
44 library_books Nabavka malog terenskog vozila za gašenje šumskih požara account_balance Općina Mrkonjić Grad 10. dec 2018 1 0 business 90.000 KM 0 KM
45 library_books Nabavka minibusa za potrebe prevoza učenika JU OŠ "Ćoralići" account_balance Osnovna škola Ćoralići 19. nov 2018 1 0 business 34.188 KM 0 KM
46 library_books Nabavka motocikla account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 19. jun 2018 8 0 business 21.367 KM 0 KM
47 library_books Nabavka motocikla account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 16. aug 2018 1 0 business 2.000 KM 0 KM
48 library_books Nabavka motocikla (i kaciga i prični alat) za potrebe Osnovnog suda account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 31. okt 2018 1 0 business 2.000 KM 0 KM
49 error Nabavka motocikla za čuvara šuma account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 10. jan 2019 1 0 business 5.128 KM 0 KM
50 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Putevi Brčko 5. dec 2018 2 0 business 100.000 KM 0 KM
51 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Centralno grijanje Tuzla 7. nov 2018 2 0 business 44.000 KM 0 KM
52 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe MO i OS BiH u 2018. godini account_balance Ministarstvo odbrane BiH 11. sep 2018 4 0 business 264.957 KM 0 KM
53 library_books Nabavka motornog putničkog vozila za potrebe Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave account_balance Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave 16. okt 2018 1 0 business 36.000 KM 0 KM
54 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Općina Milići 2. mar 2018 1 0 business 0 KM 0 KM
55 error Nabavka motornog vozila za potrebe službe za bezbjednost i zaštitu PU Stari Grad Sarajevo account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 21. sep 2018 1 0 business 24.900 KM 0 KM
56 error Nabavka motornog vozila za prevoz manje od 10 osoba account_balance Osnovna škola Brekovica Bihać 13. jul 2018 1 0 business 18.426 KM 0 KM
57 library_books Nabavka namjenskog teretnog motornog vozila za DDD aktivnosti account_balance Veterinarska stanica Sarajevo 26. jan 2018 1 0 business 34.000 KM 0 KM
58 library_books Nabavka novog motornog vozila account_balance Općina Srebrenica 28. feb 2018 1 0 business 38.461 KM 0 KM
59 library_books Nabavka novog motornog vozila za Štab civilne zaštite account_balance Općina Tešanj 23. jan 2019 1 0 business 35.000 KM 0 KM
60 library_books Nabavka novog putničkog automobila account_balance Općina Gacko 6. jul 2018 1 0 business 54.500 KM 0 KM