# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
101 library_books Nabavka vozila putem finansijskog leasinga account_balance Opština Visoko 5. nov 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 59.829 KM 59.682 KM
102 library_books Nabavka vozila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj account_balance Termoelektrana Kakanj 31. maj 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 59.500 KM 59.480 KM
103 library_books Nabavka spcijalnog vozila za pogrebne usluge account_balance Pokop Sarajevo 18. jun 2018 1 1 business Grand Automotive Sarajevo 60.000 KM 59.450 KM
104 library_books Nabavka sanitetskog vozila sa pratećom opremom account_balance Dom zdravlja Bratunac 20. nov 2019 1 1 business Guma M Mostar 65.000 KM 58.250 KM
105 library_books Nabavka putničkih utomobila account_balance Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica 29. nov 2019 3 1 business Hyundai auto BH Sarajevo 58.000 KM 57.900 KM
106 library_books Nabavka kupovine vozila account_balance Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu 12. nov 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 60.000 KM 57.739 KM
107 library_books Nabavka teretnog motornog vozila account_balance Pokop Sarajevo 19. jun 2018 1 1 business Grand Automotive Sarajevo 58.000 KM 57.390 KM
108 library_books Nabavka putničkog kombi vozila account_balance Termoelektrana Tuzla 10. jun 2019 1 1 business Nipex Tuzla 59.000 KM 57.000 KM
109 library_books Nabavka dva komandna vozila account_balance Grad Banja Luka 20. jun 2018 2 1 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 55.500 KM 55.400 KM
110 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Radiotelevizija BiH 24. aug 2018 3 1 business Lada auto Banja Luka 0 KM 55.115 KM
111 library_books Teretno, specijalno, motorno vozilo za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada account_balance Komunalac Foča 19. mar 2018 1 1 business Fire Trade Srebrenik 55.000 KM 54.500 KM
112 library_books Vozila LOT 10 Terenska vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 4. okt 2018 2 1 business Guma M Mostar 54.500 KM 54.500 KM
113 library_books Nabavka dva mala teretna motorna vozila account_balance Komunalno Brčko 23. jan 2019 2 1 business Guma M Mostar 54.000 KM 53.600 KM
114 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 11. jul 2018 2 1 business Brčko-gas Brčko 53.360 KM 53.359 KM
115 error "Nabavka motornog vozila kombi" za potrebe Medicinskog fakulteta Foča account_balance Univerzitet u Istočnom Sarajevu 11. apr 2018 1 1 business AC Školjić Tešanj 48.783 KM 53.131 KM
116 library_books Nabavka putničkih motornih vozila niže klase account_balance Grad Tuzla 21. maj 2018 3 1 business Cosmos Commerce Tuzla 55.000 KM 52.933 KM
117 library_books Nabava sanitetskog vozila za potrebe Službe hitne medicinske pomoći u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Usora account_balance Dom zdravlja Usora 28. sep 2018 1 1 business AC Školjić Tešanj 65.000 KM 51.675 KM
118 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo vanjskih poslova BiH 22. mar 2018 1 1 business M.R.M. Ljubuški 51.282 KM 51.273 KM
119 library_books Nabavka 2 (dva) automobila za potrebe Općine Novo Sarajevo account_balance Opština Novo Sarajevo 14. dec 2018 2 1 business Porsche BH Sarajevo 51.282 KM 51.268 KM
120 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 13. jun 2018 1 1 business Brčko-gas Brčko 51.282 KM 51.254 KM