# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
81 error Nabavka "policijskih motornih vozila za prevoz zatvorenika" account_balance Vrhovni sud Republike Srpske 29. jan 2019 3 2 business Guma M Mostar 70.500 KM 70.497 KM
82 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 6. aug 2018 3 1 business Brčko-gas Brčko 68.376 KM 68.371 KM
83 error Nabavka i isporuka terenskog motornog vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite account_balance Opština Centar Sarajevo 12. jun 2019 1 1 business Bunjo Sarajevo 67.000 KM 65.965 KM
84 error Nabavka motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 11. jul 2018 3 0 business Lada auto Banja Luka 49.990 KM 65.960 KM
85 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Grad Zenica 12. aug 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 110.000 KM 65.663 KM
86 library_books Nabavka i isporuka rabljenog vozila cisterne account_balance Opština Travnik 24. maj 2018 1 3 business Građevinar Novi Travnik 85.000 KM 64.290 KM
87 library_books Nabavka kamiona kipera account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 10. jan 2019 1 1 business ZM Done Gornji Vakuf-Uskoplje 64.000 KM 63.999 KM
88 library_books Nabavka vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK account_balance Uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona 30. jul 2019 3 1 business Autocentar Beganović 64.104 KM 63.960 KM
89 library_books Nabavka novog sanitetskog vozila account_balance Opština Rogatica 22. jan 2018 1 1 business Blok Sarajevo 68.000 KM 63.500 KM
90 library_books Nabavka dva putnička (SUV) vozila account_balance Komunalno Brčko 21. jan 2019 2 1 business Guma M Mostar 64.000 KM 63.486 KM
91 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 5. jul 2018 3 4 business Blok Sarajevo 76.800 KM 63.285 KM
92 error Nabavka specijalnog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Srebrenik 29. mar 2018 1 1 business Nipex Tuzla 61.500 KM 61.452 KM
93 library_books Nabavka i isporuka jednog kombi vozila za hitnu medicinsku pomoć account_balance Opština Centar Sarajevo 19. jul 2018 1 1 business Grand Automotive Sarajevo 62.000 KM 61.150 KM
94 library_books T 130/17/P Nabavka putničkog vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 20. feb 2018 1 1 business Autorad Pelagićevo 60.000 KM 59.999 KM
95 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 17. apr 2018 1 1 business Auto-in Brčko 60.000 KM 59.990 KM
96 library_books Nabavka novog nekorištenog putničkog kombi vozila za prevoz đaka account_balance Opština Glamoč 17. jul 2018 1 1 business Guma M Mostar 60.000 KM 59.900 KM
97 library_books Nabavka korištenog teretnog motornog vozila za zimsku službu account_balance Javno komunalno preduzeće Trnovo 15. nov 2018 1 1 business MGBH Sarajevo 60.000 KM 59.800 KM
98 library_books Nabavka sanitetskog vozila za potrebe JZU Dom zdravlja Istočno Sarajevo account_balance Opština Istočna Ilidža 22. aug 2018 1 1 business Connecta Sarajevo 59.800 KM 59.790 KM
99 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Garantni fond Republike Srpske 21. sep 2018 1 1 business Verano Motors Banja Luka 60.000 KM 59.777 KM
100 library_books Nabavka više službenih automobila za potrebe Gradske uprave account_balance Grad Bijeljina 16. apr 2018 3 1 business LD auto Bijeljina 59.829 KM 59.743 KM