# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
161 error Nabavka robe - Novo motorno vozilo account_balance Republički zavod za geološka istraživanja 7. sep 2018 1 0 business Timko Brčko 31.000 KM 30.034 KM
162 library_books Nabavka terenskog vozila account_balance Opština Živinice 18. jun 2018 1 0 business Guma M Mostar 30.500 KM 30.034 KM
163 library_books Motorna vozila account_balance Vodovod Cazin 20. apr 2018 2 0 business Turbo trade Cazin 30.000 KM 30.000 KM
164 library_books Nabavka motornog vozila za prevoz robe account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 25. jul 2018 1 1 business Autoletić Brčko 38.461 KM 30.000 KM
165 library_books "Nabavka motornog vozila" za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina account_balance Univerzitet u Istočnom Sarajevu 3. jul 2018 1 1 business Timko Brčko 29.914 KM 29.914 KM
166 library_books Nabavka terenskog vozila za potrebe GŠCZ account_balance Grad Tuzla 29. nov 2018 1 1 business Guma M Mostar 29.914 KM 29.914 KM
167 library_books Nabavka polovnog terenskog vozila account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 21. aug 2019 1 2 business Delfaz prom 30.000 KM 29.800 KM
168 library_books Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Radio televizija Tuzlanskog kantona 20. jun 2018 1 0 business Guma M Mostar 30.000 KM 29.558 KM
169 library_books Službeno auto srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 11. dec 2018 1 1 business Apolo Mostar 30.000 KM 29.550 KM
170 library_books Nabavka službenog motornog vozila za potrebe Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo account_balance Kantonalni stambeni fond Sarajevo 13. mar 2018 0 0 business Mobi Visoko 35.000 KM 28.780 KM
171 library_books Nabavka motornog vozila za potrebe patronaže JU Dom zdravlja Vitez account_balance Dom zdravlja Vitez 29. jan 2019 1 1 business Ovnak Vitez 28.000 KM 28.632 KM
172 library_books Nabavka putničkog terenskog teretnog vozila u 2018. godini account_balance Bosanskopodrinjske šume Goražde 24. aug 2018 1 0 business Guma M Mostar 28.000 KM 27.990 KM
173 error Nabavka servisnog vozila account_balance Rad Tešanj 1. okt 2018 1 0 business AC Školjić Tešanj 27.500 KM 27.489 KM
174 library_books Nabavka putničkog terenskog teretnog vozila u 2018. godini account_balance Bosanskopodrinjske šume Goražde 20. feb 2018 1 0 business Guma M Mostar 27.000 KM 27.000 KM
175 library_books Nabavka novog terenskog motornog vozila account_balance Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske 6. jul 2018 1 0 business Autoservis i dijelovi BL Banja Luka 26.000 KM 25.900 KM
176 library_books Nabavka putničkom motornog vozila za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 8. jun 2018 1 1 business Autorad Pelagićevo 25.641 KM 25.600 KM
177 library_books Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije 11. apr 2018 1 1 business Mobi Visoko 25.640 KM 25.598 KM
178 library_books Nabavka novih putničkih vozila - 2 lota account_balance Komunalno Brčko 14. jun 2019 1 2 business Autorad Pelagićevo 25.500 KM 25.480 KM
179 library_books Nabava teretnog motornog vozila N1 account_balance Vodovod i odvodnja Orašje 24. sep 2018 1 0 business Brčko-gas Brčko 25.000 KM 25.000 KM
180 error Nabavka i isporuka korištenog kamiona za prevoz kontejnera zapremine 5-7 m³ sa podizačem kontejnera account_balance Opština Brod 22. aug 2018 1 1 business King Visoko 20.512 KM 24.500 KM