# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
121 library_books Kupovina poslovnih automobila (1 komad) account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 11. dec 2018 1 1 business Hyundai auto BH Sarajevo 51.000 KM 50.900 KM
122 library_books Motorna vozila account_balance Šumarski fakultet u Sarajevu 18. maj 2018 1 0 business AC Školjić Tešanj 60.000 KM 50.227 KM
123 library_books Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila account_balance Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 21. maj 2018 2 2 business Auto Plus Banja Luka 68.000 KM 50.000 KM
124 error Nabavka motornog vozila account_balance Univerzitet u Istočnom Sarajevu 29. maj 2018 1 1 business Autorad Pelagićevo 42.735 KM 49.942 KM
125 error Nabavka motornog vozila account_balance Univerzitet u Istočnom Sarajevu 15. jun 2018 1 1 business Autorad Pelagićevo 50.000 KM 49.942 KM
126 library_books Nabavka službenog motornog vozila account_balance Tržnice pijace Sarajevo 28. jan 2019 1 1 business AC Quattro Sarajevo 50.000 KM 49.931 KM
127 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 28. jun 2018 1 0 business M.R.M. Ljubuški 49.500 KM 49.490 KM
128 error Terensko kombinovano vozilo 97-2/18 account_balance Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona 20. dec 2018 1 1 business Lada auto Banja Luka 49.450 KM 49.450 KM
129 library_books Terensko teretno kombinovano vozilo br. 97/18 account_balance Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona 10. dec 2018 1 1 business Lada auto Banja Luka 49.450 KM 49.450 KM
130 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 16. apr 2018 2 1 business Auto start Mostar 47.000 KM 46.905 KM
131 library_books Javna nabavka i isporuka službenog automobila za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci account_balance Univerzitet u Banjoj Luci 17. jun 2019 1 1 business C-auto Banja Kuka 48.000 KM 46.547 KM
132 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Univerzitet u Tuzli 19. jul 2018 1 0 business Brijest Gračanica 46.200 KM 46.200 KM
133 error Nabavka automobila za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Inspektorat account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 25. apr 2018 3 1 business 42.735 KM 45.402 KM
134 library_books Nabavka putničkih vozila account_balance Rad Sarajevo 30. jul 2018 2 0 business Porsche BH Sarajevo 49.999 KM 45.299 KM
135 library_books Nabava putničkog motornog vozila account_balance Fond za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanske županije 30. maj 2018 1 1 business Guma M Mostar 44.400 KM 44.400 KM
136 library_books Nabavka polukombija za prevoz materijala account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 12. feb 2018 1 1 business Guma M Mostar 59.829 KM 44.200 KM
137 library_books Nabavka teretnog transportnog vozila - putara account_balance Gradska groblja Visoko 28. nov 2018 1 2 business Berlijeta Sarajevo 55.000 KM 44.130 KM
138 library_books Nabavka službenog motornog vozila account_balance Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH 30. mar 2018 1 0 business Brčko-gas Brčko 42.735 KM 42.735 KM
139 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Kazneno popravni zavod Banja Luka 8. jun 2018 1 0 business M.R.M. Ljubuški 42.735 KM 42.730 KM
140 library_books Nabava specijaliziranog motornog vozila account_balance Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH 16. nov 2018 1 0 business Hercegovina auto Mostar 42.735 KM 42.726 KM